Serviceguiden, stöd till barn, ungdomar och deras familjer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Serviceguiden är riktad till barn, ungdomar och deras familjer och innehåller information om vilken service, stöd och hjälp som finns att hitta i Lidköping. Både det som kommunen, regionen och andra aktörer gör.

Ungdomar som cykel

Barnsjukvård

​Barnsäkerhet

Ekonomi

​Funktionsnedsättning

Juridiskt stöd

​​Konflikter i hemmet

Stödinsatser/rådgivning/kriser i livet

​​Missbruk & riskbruk

​Bekymmer i skolan

​​​Kontakta barn- & elevhälsan eller elevhälsan på De La Gardiegymnasiet vid problem i skolan samt skolk och skolfrånvaro.

Ta en titt på Koll på Soc för att få mer info om socialtjänsten.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen