Cykla i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Cykeln är ett helt oslagbart transportmedel ur miljösynpunkt. När vi cyklar minskar vi både de lokala och globala miljöproblemen. Om en enda Lidköpingsbo med fem kilometer till jobbet cyklar istället för att köra bil, minskar koldioxidutsläppen med 0,7 ton om året. Det blir till nytta för såväl miljön, hälsan och klimatet.

Cykelgarage

Cykelgaraget ligger i samma hus som Resecentrum i Lidköping. Det har plats för 32 cyklar i två våningar varav flera är utrustade med el för laddning av elcykel. Det finns även förvaringsskåp med plats för cykelhjälm med mera. Strax utanför finns en cykelpump.

Garaget är tillgängligt dygnet runt och du parkerar din cykel enkelt, tryggt och säkert alldeles intill anslutande tåg- och busstrafik.

Köp ett abonnemang

Antalet platser är begränsade men som abonnent är du alltid garanterad en plats. Västtrafikkortet (eller annat kort du har såsom bibliotekskort, bankkort, gymkort eller liknande) är nyckeln till cykelgaraget.

Prova på gratis i 30 dagar

Just nu kan du prova gratis i 30 dagar. Efter provperioden kostar ett abonnemang endast 80 kronor för en 30-dagarsperiod.

Instruktioner för att bli användare av cykelgaraget:

För att få tillgång till cykelgaraget behöver du registrera dig som användare på triply.se/lidkoping. För att registrera dig som medlem behöver du ha Bank-ID samt ett giltigt bankkort. Som passerkort kan du använda ett flertal kort bland annat Skånetrafikens resekort, bankkort med kontaktlös-symbol eller företagstagg.

cykelgarage_qr

 1. Registrera dig via www.triply.se/lidkoping eller genom att fota QR-koden ovan.
 2. För att lägga till passerkort så krävs det att du är på plats vid cykelgaraget. Detta för att passerkortet ska blippas mot kortläsaren vid cykelgaraget. På plats så loggar du in på triply.se/lidkoping, klickar på registrera passerkort och följer därefter instruktionerna.
 3. Välj en plats i cykelställen och lås fast din cykel. Låsbara skåp finns tillgängliga om du vill låsa in något. Tänk på att ta med eget hänglås. Med din cykel i tryggt förvar kan du gå vidare till tåget eller bussen.
 4. Nu kan du börja använda cykelgaraget! Dörren öppnas automatiskt när du blippar ditt passerkort. Cykelgaraget är öppet dygnet runt!

Behöver du hjälp med att registrera dig, besök Lidköpings Kommuns Kontaktcenter på Skaragatan 8.

Triply förlänger ditt medlemskap med 30 dagar i taget till en kostnad av 80 kronor, tills du säger upp det (minst 2 dagar före nästa förlängning).

Här kan du se hur många lediga platser det finns i garaget.

Läs de allmänna villkoren här.

Cykelpumpar

I Lidköping finns tre platser där du kan pumpa din cykel:

 • Resecentrum
 • Cykelaffären Linderoths Cykel, Källaregatan 10
 • Cykelaffären Cykel och motor på Stenportsgatan 65

cykelpump1

Cykelvett

Att tänka på i trafiken:

 • Cykla inte på gångbanan/trottoaren. Gångbanan/trottoaren är fotgängarnas fristad. Cykla därför inte där.
 • Cykla på cykelbana. Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och gör omkörning till vänster.
 • Använd cykelställ så blir det lättare för alla att ta sig fram. Parkering av cykel på gångbana är förbjudet.
 • Se upp för bildörrar. Var beredd på att bildörrar plötsligt kan slås upp. Cykla därför inte nära en bil som nyss stannat.
 • Hjälmen – din krockkudde. Som cyklist är du oskyddad i trafiken. Har du otur och möter olyckan är det ofta huvudet som tar smällen. Var tredje skada vid cykelolyckor är just en huvudskada! Var rädd om huvudet och använd hjälm.
 • Se upp vid cykelöverfarter. De är markerade med vita kvadrater i vägbanan. När du närmar dig korsningen, sänk hastigheten och se upp för bilar som korsar din väg. Om korsningen är signalreglerad så kan ni få grönt samtidigt, håll därför koll på bilen innan du trampar iväg.
 • Övergångställe. Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den räknas du som gående och då gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen.
 • Väjningsplikt. Att cykla ska vara roligt och enkelt även i trafiken. Om du vill vara säker på att göra rätt när du korsar en väg, ska du alltid iaktta väjningsplikt — den gäller nästan alltid. Om du däremot leder din cykel över vägen, räknas du som gående och då har alla fordonsförare väjningsplikt mot dig. När du har väjningsplikt innebär det att du som cyklist i god tid ska sänka hastigheten eller stanna. Du får köra vidare bara om det kan ske utan fara eller hinder.
 • Svänga åt vänster. Ge tecken i god tid innan du börjar svänga. Då vet andra trafikanter vart du är på väg. Om det är mycket trafik eller om du känner dig osäker, kan du göra ”den stora svängen”. Lägg dig längst till höger och fortsätt rakt fram över den korsande vägen. När det är fritt kan du slutföra vänstersvängen genom att cykla eller leda cykeln över vägen.
 • Ta det lugnt över Nya Stadens torg och på våra gågator. På Nya Stadens torg och på gågator i Lidköping får du samsas med fotgängare om utrymmet. Detta innebär att du inte har företrädesrätt i förhållande till gångtrafikanterna. Var beredd på att en gående plötsligt kan dyka upp framför din cykel. På en gågata till exempel Stenportsgatan får du inte cykla snabbare än gångfart.

Cykelvägar i Lidköping

I hela kommunen finns det ungefär 95 kilometer gång- och cykelvägar. Ett ständigt arbete pågår med att bygga ut och förbättra det cykelvägnät som finns. Vi vill att så många som möjligt ska upptäcka fördelarna med att ta cykeln.

Cykelnätet i Lidköping är uppbyggt av friliggande gång- och cykelvägar, cykelfält och gator där cykeltrafiken blandas med biltrafiken. Den största delen av de cykelvägar som finns är separerade från biltrafik där cyklister och gångtrafikanter samsas om utrymmet.

Vi har fyra huvudstråk som binder ihop stadens olika stadsdelar med centrum. Varje huvudstråk har en egen färg. Längs med dessa stråk finns skyltar uppsatta som markerar respektive stråk. På så sätt blir det lättare för dig som önskar att följa ett stråk att få bekräftelse på vilket stråk du befinner dig. Genom att följa något av huvudstråkens skyltning kommer du till slut fram till centrum eller den stadsdel som stråket slutar i. Skyltarna har samma färg som stråken och sitter oftast placerade på belysningsstolpar eller vägmärkesstolpar.

Till höger på sidan hittar du cykelkartan med cykelnätet utmärkt. Där kan du också hitta information andra leder såsom mountainbike spår, Historiska Kålland, Västgötaleden och även information om vart du kan hitta cykelpumpar med mera.

Gågata eller gångfartsområde

När du cyklar på en gågata eller ett gångfartsområde är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.

Vinter och snö

Cykelvägar är prioriterade i snöröjningen, men när det kommer mycket snö kan vi inte vara överallt samtidigt.

Cykelråd i Lidköping

År 2015 bildades Lidköpings Cykelråd. Rådet består av kommunala tjänstemän, intresseorganisationer & företag samt cyklande Lidköpingsbor. Alla med stort engagemang för trafikplanering och utveckling av Lidköping som cykelstad.

Cykelrådet träffas 3 till 4 ånger per år och arbetar med frågor om attityd- och beteendepåverkan och hur man bäst kan påverka allmänheten att cykla mera.

Cykelrådet är också ett bollplank för kommunen i cykelfrågor och i samband med olika projekt. Cykelrådet bidrar till att göra Lidköping en mera hållbar stad.

Vill du vara med i cykelrådet?

Vill du ha mer information eller är du intresserad av att delta på cykelrådets möten? Kontakta Dennis Tomazic som är trafikplanerare för hållbara resor, telefon 0510-770204.

Hyrcyklar

Lidköpings turistbyrå Läckö Kinnekulle Destinationsbolag ansvarar för hyrcyklarna. Det finns 18 stycken cyklar tillgängliga över Lidköping med 6 stycken hämta och lämna zoner. Det går snabbt och smidigt och du kan hämta cykeln i en zon och lämna i en annan.

De olika zonerna: Stadshotellet, Resecentrum, Rådhuset, folketshus, Krono campingen och Gårdsbutiken Närebo.

5 enkla steg till att hyra din cykel:
1. Ladda ner appen ”Donkey Republic.”
2. Kostnader per tid, från 25kr. Ju längre man hyr desto billigare tidpris. Tryck på ”Rent bike”.
3. Välj vilket sätt du vill koppla upp dig mot. Sedan anknyter du ditt kort till appen. Om du redan har ett konto trycker du på ”Log in”.
4. Nu är du inloggad och bara några steg från att hyra din cykel. Välj ifall önskas en försäkring. Bläddra sedan ner på samma sida.
5. Acceptera villkoren och tryck sedan på ”RENT NOW” Sedan kan du cykla var du vill. För att avsluta hyrningen av cykeln måste den stå i en av drop off zonerna. Se karta.

OBS! Om du lämnar cykeln utanför en zon kommer du få försätta betala.

Prislista:
< 30 min = 30 kr
< 1 timme = 50 kr
< 2 timmar = 80 kr
< 4 timmar = 90 kr
< 6 timmar = 100 kr
< 12 timmar = 120 kr
< 1 dag = 200 kr

Sedan fortsätter det med en 50 kr ökning per dag.

Cykelgaraget ligger i samma hus som Resecentrum i Lidköping. Det har plats för 32 cyklar i två våningar varav flera är utrustade med el för laddning av elcykel. Det finns även förvaringsskåp med plats för cykelhjälm med mera. Strax utanför finns en cykelpump.

Garaget är tillgängligt dygnet runt och du parkerar din cykel enkelt, tryggt och säkert alldeles intill anslutande tåg- och busstrafik.

Köp ett abonnemang

Antalet platser är begränsade men som abonnent är du alltid garanterad en plats. Västtrafikkortet (eller annat kort du har såsom bibliotekskort, bankkort, gymkort eller liknande) är nyckeln till cykelgaraget.

Prova på gratis i 30 dagar

Just nu kan du prova gratis i 30 dagar. Efter provperioden kostar ett abonnemang endast 80 kronor för en 30-dagarsperiod.

Instruktioner för att bli användare av cykelgaraget:

För att få tillgång till cykelgaraget behöver du registrera dig som användare på triply.se/lidkoping. För att registrera dig som medlem behöver du ha Bank-ID samt ett giltigt bankkort. Som passerkort kan du använda ett flertal kort bland annat Skånetrafikens resekort, bankkort med kontaktlös-symbol eller företagstagg.

cykelgarage_qr

 1. Registrera dig via www.triply.se/lidkoping eller genom att fota QR-koden ovan.
 2. För att lägga till passerkort så krävs det att du är på plats vid cykelgaraget. Detta för att passerkortet ska blippas mot kortläsaren vid cykelgaraget. På plats så loggar du in på triply.se/lidkoping, klickar på registrera passerkort och följer därefter instruktionerna.
 3. Välj en plats i cykelställen och lås fast din cykel. Låsbara skåp finns tillgängliga om du vill låsa in något. Tänk på att ta med eget hänglås. Med din cykel i tryggt förvar kan du gå vidare till tåget eller bussen.
 4. Nu kan du börja använda cykelgaraget! Dörren öppnas automatiskt när du blippar ditt passerkort. Cykelgaraget är öppet dygnet runt!

Behöver du hjälp med att registrera dig, besök Lidköpings Kommuns Kontaktcenter på Skaragatan 8.

Triply förlänger ditt medlemskap med 30 dagar i taget till en kostnad av 80 kronor, tills du säger upp det (minst 2 dagar före nästa förlängning).

Här kan du se hur många lediga platser det finns i garaget.

Läs de allmänna villkoren här.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan