Hållbara resor

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Vuxen och barn på cykeltur

Att se över dina resvanor är en god investering, mer än bara ekonomiskt. Om du cyklar eller går släpper du inte ut avgaser. Du slipper också parkeringsavgifter. Men framförallt mår du bättre. En stor andel av bilresorna som görs i kommunen är pendlingsresor, arbetsresor eller korta resor inom stan. Resor som i de flesta fall skulle kunna ersättas med gång, cykel eller kollektivtrafik.

Vad är hållbart resande?

Med hållbart resande menas resor och transporter som är effektiva. Det är resor som är bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö.

Om inget görs förväntas biltrafiken i Sverige öka med ungefär två procent per år under de kommande fem åren. Den ökade biltrafiken innebär mer utsläpp, buller, fler olyckor och ökad trängsel men det är också ett potentiellt folkhälsoproblem.

Arbetet med hållbart resande i Lidköpings kommun handlar om att påverka människors attityder och beteenden. Det handlar om att påverka resan innan den påbörjats. Vårt arbete med hållbara resor handlar om att inspirera, uppmuntra och fokusera på de områden där det finns möjligheter att välja alternativ till bilen.

Vintercyklisterna

Till projektet vintercyklisterna har vi sökt personer som bor i kommunen, brukar använda cykeln på sommaren och är sugen på att testa att cykla i vardagen även under vinterhalvåret. Vintercyklisterna får dubbdäck och utrustning som underlättar vintercykling.

De som valts ut får vinterdäck med dubb inklusive byte av kommunen. I år ingår även återbyte till sommardäcken efter utmaningens slut. Utöver dubbdäcken får cyklisterna diverse utrustning som ska underlätta cyklandet, bland annat reflexer och belysning. De får även ett presentkort som exempelvis kan användas till en ny cykelhjälm. I gengäld ska de cykla till och från jobb och olika fritidsaktiviteter minst tre dagar i veckan. De ska också redovisa hur mycket de har cyklat och lämna synpunkter på vinterväghållningen.

Målet med projektet är att visa att cykeln är ett bekvämt och effektivt transportmedel under hela året. Det är dessutom både hälsosamt och miljövänligt.

Vintercyklisterna är en del av kommunens arbete med hållbara resor och ett projekt i samarbete med Västra Götalandsregionen.

På egna ben

Under hösten 2016 har 16 mellanstadieklasser i Lidköping med sammanlagt 438 elever deltagit i utmaningen På Egna Ben.Projektet är en del av kommunens arbete med hållbart resande. Tillsammans har eleverna cyklat, promenerat och åkt buss 1147 mil till och från skolan och sparat 2 ton koldioxid. Det motsvarar en sträcka mellan Lidköping och Afrikas södra spets fågelvägen. Eller en tredjedels resa runt jordklotet!

Klasserna har samlat poäng i utmaningen på olika sätt. När eleverna har promenerat, cyklat eller åkt kollektivt till och från skolan har de samlat poäng. Har eleverna dessutom fått en förälder eller syskon att göra samma sak, har de fått ytterligare poäng. De har också genomfört olika övningar i klassen med koppling till trafiksäkerhet, hållbarhetsfrågor och miljö.

Vinnare 2016

  1. Klass 4S Stenhammarskolan
  2. Klass 6A Månesköldskolan
  3. Klass 4 Östbyskolan

Cykelvänlig arbetsplats

Vi letar efter arbetsplatser som vill underlätta för sina anställda att cykla till och från jobbet. Som morot och stöd finns Västra Götalandsregionens projekt och utmärkelse ”Cykelvänlig arbetsplats”.

De arbetsplatser som väljer att delta i projektet får en lista med åtgärder. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller finns olika nivåer, från en till tre stjärnor som visar hur cykelvänlig arbetsplatsen är. Det kostar inget att vara med.

Alla som uppfyller kriterierna på den nivå som de har valt får utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” tillsammans med ett diplom och en fin skylt att sätta upp. Alla deltagande arbetsplatser är dessutom med och tävlar om att bli Västsveriges och Lidköpings cykelvänligaste arbetsplats.

Skapa ett konto på cykelvanligarbetsplats.se för att vara med.

Med hållbart resande menas resor och transporter som är effektiva. Det är resor som är bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö.

Om inget görs förväntas biltrafiken i Sverige öka med ungefär två procent per år under de kommande fem åren. Den ökade biltrafiken innebär mer utsläpp, buller, fler olyckor och ökad trängsel men det är också ett potentiellt folkhälsoproblem.

Arbetet med hållbart resande i Lidköpings kommun handlar om att påverka människors attityder och beteenden. Det handlar om att påverka resan innan den påbörjats. Vårt arbete med hållbara resor handlar om att inspirera, uppmuntra och fokusera på de områden där det finns möjligheter att välja alternativ till bilen.