Allmänhetens åkning

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Allmänhetens åkning vänder sig i första hand till spontana besökare och inte till organiserad träning eller organiserat spel. Det innebär att under allmänhetens åkning kan vem som helst komma och åka skridskor helt kostnadsfritt. Det brukar finnas is på våra anläggningar från september till mars.

skridskor

I Lidköping finns en konstfrusen bandybana 65 x 110 meter, Sparbanken Lidköping Arena med konstfrusen isyta 67 x 113 meter, en utebana med höga sarger, en ishall med tillhörande omklädningsrum, klubbutrymmen och kanslier och i anslutning till ishallen finns en mindre konstfrusen yta, lilla utebanan för allmänheten.
I Ishallen är halva banan avdelad för åkning med klubba och puck. I Sparbanken Lidköping Arena får man inte spela med puck.

Här hittar du vilka tider det är allmänhetens åkning på bandybanan, i ishallen, på lilla utebanan och i Sparbanken Lidköping Arena. Tider för allmänhetens åkning är markerade ALLMÄ.

Tidsbokning obligatoriskt för skolor och förskolor som vill åka skridskor under allmänhetens åkning.
Hyrestaxa för skola/förskoleverksamhet
Inom kommunen 100:-/timma Utanför kommunen 525:-/timma

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen