Bibliotek för alla

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Biblioteket är till för alla och alla har rätt att kunna utnyttja bibliotekets tjänster. Stadsbiblioteket är modernt och tillgänglighetsanpassat. I hörsalen (Biblioteksscenen) och på ”torget” (nedanför trappan) finns hörslinga.

Har du svårt att läsa vanlig text finns det böcker med extra stor stil och talböcker.
Har du svårt att ta dig till biblioteket finns tjänsterna bokbussen och Boken kommer som innebär att du kan få böcker levererade till hemmet.

På biblioteksscenen finns ett mobilt trådlöst hörselhjälpmedelset, Comfort Digisystem och konferensmikrofon

Vi serverar aldrig nötter på biblioteket eller på Biblioteksscenen på grund av allergirisken. Vi hoppas kunna hålla en nötfri miljö men kan inte garantera att besökare inte har med/äter nötter i bibliotekslokalerna.

Boken kommer

Om du inte kan besöka biblioteket på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan du kostnadsfritt anlita Boken kommer. Personal från biblioteket levererar böckerna hem till dig. Utkörning sker på fasta dagar.

Kontakta biblioteket för mer information.

Talböcker

Du som har nedsatt syn eller har svårt att läsa av annan orsak, exempelvis om du har dyslexi, har rätt att låna talböcker. Talböcker är inlästa böcker som man lyssnar på. Talböcker skiljer sig med andra ord från ljudböcker som är fria för alla. För dig som letar efter ljudböcker, klicka här.

För att läsa talböcker behövs en talboksspelare. Biblioteket har några sådana spelare för utlån. Det går också att lyssna på talböcker i en vanlig cd-spelare, förutsatt att den har en Mp3-funktion. Det fungerar också att läsa talböcker i en dator, men då krävs ett speciellt läsprogram, Amis.

Talböcker görs i ett format som gör att det går att bläddra i dem, hoppa mellan kapitel, samt sätta bokmärken och justera hastigheten.

Biblioteket kan också ladda ner talboken till ett minneskort som lånas ut till dig. Du kan sedan själv välja hur du vill lyssna på boken.

På MTM:s -Myndigheten för tillgängliga mediers – webbplats Legimus kan du se det samlade beståndet av talböcker i Sverige. Om boken du söker inte finns i Lidköping, har biblioteket tillstånd att göra en egen kopia för utlån. På så sätt får våra låntagare tillgång till över 100 000 olika titlar.

Egen nedladdning

Du som är i behov av talböcker har också möjlighet att själv ladda ner böcker direkt till din egen dator, smartphone eller surfplatta. Appen Legimus gör det enkelt att ladda ner talböcker.  Du kan då, när som helst på dygnet, komma åt mer än 100 000  talböcker!  Läs mer om Egen nedladdning på www.legimus.se.  Boka in en tid på biblioteket och be om hjälp att skaffa inloggningsuppgifter till Legimus.

Bibliotekspersonalen visar visar då också hur du går till väga för att ladda ner talböcker. Är du under 18 år kommer du tillsammans med målsman.  Ring eller skicka ett mail för att boka en tid. Kontaktperson Anneli Johansson telefon 0510-77 00 45 anneli.johansson@lidkoping.se

Taltidning

Nya Lidköpings tidning finns som taltidning. Den vänder sig framför allt till synskadade och personer med andra handikapp, som gör det svårt att läsa en papperstidning. Om du är intresserad – kontakta  NLT  på telefon 0510-897 00.

Här ser du vilka övriga tidningar som finns som taltidning.

Lättläst

Det finns en särskild avdelning för lättlästa böcker och talböcker på bibliotekets entréplan.
IMG_0367[1]
Det ordnas också LL-caféer med högläsning med mera några lördagar per år.

Om du inte kan besöka biblioteket på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan du kostnadsfritt anlita Boken kommer. Personal från biblioteket levererar böckerna hem till dig. Utkörning sker på fasta dagar.

Kontakta biblioteket för mer information.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan