Lättläst om biblioteket

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Måndagar klockan 15.00-19.00 Onsdagar klockan 10.00-13.00

IT på Seniorcenter

På denna sida finns all information i Lättläst text.

Stadsbibliotekets öppettider

Måndag klockan 08.30 till 20.00
Tisdag klockan 10.00 till 19.00
Onsdag – fredag klockan 08.30 till 19.00
Lördagar klockan 9.00 till 14.00.
Söndagar klockan 11:00 till 15:00

Stadsbiblioteket i Lidköping ligger på Stenportsgatan.
Adressen är:
Stenportsgatan 11
531 31 Lidköping

Telefonnummer 0510-77 00 50
Faxnummer 0510-77 08 70

Tuns bibliotek

Öppet måndagar klockan 13.00-17.00
Öppet onsdagar klockan 9.00-14.00, lunch 12:00-12:30
Öppet torsdagar klockan 16.00-19.00

Tuns bibliotek ligger i Dagcentralen
Telefon: 0510-802 04

Vinninga bibliotek

Öppet måndagar klockan 13.00-17.00
Öppet tisdagar klockan 16.00 -19.00
Öppet onsdagar klockan 10:00-15:30 lunch 12:30-13:00

Vinninga bibliotek ligger i Kommunalhuset
Telefon: 0510- 77 16 59

Järpås bibliotek

Öppet måndag klockan 15.00-19.00
Öppet onsdag klockan 10.00-13.00

Järpås bibliotek ligger i Björkhaga Servicehus

Beställa artiklar

Du kan beställa artiklar
som inte finns i
de tidningar och tidskrifter
som Stadsbiblioteket har.

De artiklar du vill ha
beställer du av
bibliotekspersonalen vid informationsdisken.
Artiklar ur tidningar och
tidskrifter kostar
5 kronor för varje artikel.

Artiklar från forskningsbibliotek kostar
50 kronor för varje artikel.

Bokbussen

På bokbussen kan du låna böcker,
tidskrifter och ljudböcker för både
barn och vuxna.
Bokbussen besöker
50 hållplatser
5 skolor
4 servicehus

Om du vill veta vilka hållplatser
bokbussen besöker
eller beställa en bok
ska du kontakta
Irene Ejdestig
Telefonnummer 0510-77 00 43
Bokbussens mobiltelefonnummer
070-393 94 85

Dator för internet

På Stadsbiblioteket finns
datorer för Internet
som du får använda
om du är 13 år eller äldre.

Datorerna för internet
får du använda gratis
i en timma varje gång.

Om du vill använda
en dator för internet
ska du säga det till bibliotekspersonalen.

Hyra film

På Stadsbiblioteket kan du hyra
videofilmer om du är
15 år eller äldre.

Att hyra en vuxenfilm kostar

På Stadsbiblioteket kan du hyra DVD-filmer om du är 15 år eller äldre

Att hyra en film kostar 25 kronor för sju dagar

Fakta- och musikfilmer får du låna gratis i sju dagar.

Ljudböcker

På Stadsbiblioteket kan du
låna ljudböcker.

Ljudböcker är böcker
som är inlästa
på CD-skivor.

Alla får låna ljudböcker.
Ljudböcker är gratis att låna.
Du får låna dem i 4 veckor.

Lättläst

På biblioteket finns det lättlästa böcker och böcker som du kan lyssna på

Du får låna en bok i 4 veckor

Biblioteket har också tre lättlästa tidningar – Sesam, 8 sidor och Stocknytt

Du får låna en tidning i 2 veckor

De som arbetar på biblioteket hjälper dig om du behöver hjälp

Open media Sesam

På Stadsbiblioteket finns
en dator som kallas för
Open media Sesam.

Med ett förstoringsprogram
kan du göra texten på
bildskärmen större.

Med ett talprogram
kan du få texten på bildskärmen uppläst.
Du kan även höra vad du skriver.

Med en förstoringskamera
kan du förstora bilder och text från böcker.
Bilderna och texten ser du på en bildskärm.
Med en scanner kan du scanna in
bilder och text från böcker.
Bilderna och texten ser du på en bildskärm.

Med en punktdisplay kan du läsa
vad det står i texten på bildskärmen.

Med en laserskrivare kan du
skriva ut text på papper.

Med en punktskrivare kan du
skriva ut vanlig text i punktskrift.

Med dataprogrammen kan du skriva brev
och använda internet och mycket mera.

Open media Sesam-datorn får bara användas
av synskadade personer personer med
dyslexi personer med afasi eller
något annat funktionshinder
som gör att de har svårt att läsa.

Open media Sesam-datorn är gratis att använda.

Om du vill veta mera

Vill du veta mera om talböcker
och spelare ska du kontakta
Helena Melin på Stadsbiblioteket.
Telefonnummer 0510-77 13 79
e-post

Rats-tidning

På Stadsbiblioteket finns en Rats-dator som kan läsa Nya Lidköpingstidningen som Rats-tidning.
Rats-tidningen är till för synskadade personer och rörelsehindrade personer.

Så fungerar Rats-tidningen

Nya Lidköpingstidningen har en dator som skickar alla tidningsartiklar till Rats-datorn.
Rats-datorn läser artiklarna för dig med talsyntes.
Med ett tangentbord kan du bläddra mellan sidorna i tidningen.

Prenumerera på Rats-tidningen

Du kan prenumerera på Nya Lidköpingstidningen som Rats-tidning.
Om du redan prenumererar på Nya Lidköpingstidningen kostar Rats-tidningen 100 kronor för ett helt år.
Om du bara vill prenumerera på Rats-tidningen kostar det 753 kronor för ett år.

Du kan få en egen Rats-dator

Du kan få en egen Rats-dator om du har ett intyg från din läkare.

Vill du veta mer

Vill du veta mer om hur du får en egen Rats-dator och hur du prenumererar på Rats-tidningen ska du kontakta

Om du vill veta mera

Vill du veta mera om talböcker
och spelare ska du kontakta
Helena Melin på Stadsbiblioteket.
Telefonnummer 0510-77 13 79
e-post

Du kan även kontakta
Nya Lidköpingstidningens
prenumerationsavdelning.
Telefonnummer 0510-897 00.

Talböcker

Talböcker:

På Stadsbiblioteket kan
du låna talböcker.
Talböcker är inlästa böcker.

På Stadsbiblioteket finns det
talböcker för alla åldrar
och för alla intressen.
Talböcker är gratis att låna.
Du får låna dem i 4 veckor.

De som får låna talböcker är:

Personer med funktionsnedsättning, t ex synskada, rörelsehinder eller dyslexi.

Så fungerar talböckerna

Du kan läsa talböcker i en dator eller i en särskild spelare.
Du kan också ladda ner bokens filer från din dator till en mp3-spelare eller mobiltelefon.

Tidskrifter

På Stadsbiblioteket finns cirka 300
olika tidskrifter som du kan låna.

Du får låna alla tidskriftsnummer
utom det senaste numret av varje tidskrift.

Att låna tidskrifter är gratis.
Lånetiden är 2 veckor.

Du kan beställa artiklar
som inte finns i
de tidningar och tidskrifter
som Stadsbiblioteket har.

De artiklar du vill ha
beställer du av
bibliotekspersonalen vid informationsdisken.
Artiklar ur tidningar och
tidskrifter kostar
5 kronor för varje artikel.

Artiklar från forskningsbibliotek kostar
50 kronor för varje artikel.