Föreningsliv och studieförbund

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

I Lidköping sprudlar det av föreningsliv. Föreningarna erbjuder möjlighet att utöva olika sporter och delta i kreativa verksamheter och studieförbunden erbjuder en mängd kurser av olika slag.

fotboll

Det finns en stark tradition av föreningsliv i Lidköping och många är medlem i en eller flera föreningar på sin fritid. I föreningslivet kan du lära känna andra med samma intressen och få fler kontakter i det svenska samhället. För dig som är ny i landet kan medlemskap i en förening vara ett sätt att få nya vänner och snabbt lära dig svenska språket. Genom en förening kan du också arbeta med viktiga samhällsfrågor.

Så bildar du en förening

Att gå samman i en förening är att samlas i en gemenskap kring ett intresse eller en idé. I en förening kan du som medlem, under demokratiska former, utveckla ett intresse tillsammans med andra. Nedan hittar du de viktigaste punkterna för att starta en förening.

Föreningen bildas

På mötet då föreningen bildas ska alla som är med ha samma möjligheter att diskutera och påverka vad som bestäms. Det är på detta möte ni väljer styrelse. Det är också nu ni beslutar om föreningens namn, stadgar och medlemsavgift.

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Stadgar

Stadgarna är föreningens egna regler. I stadgarna står bland annat vilket som är föreningens syfte, vilka som kan vara medlemmar och vad man ska göra ifall föreningen ska upplösas.

Registrera dig i vårt register

Önskar du att registrera dig i vårt föreningsregister är du välkommen att höra av dig till oss eller så fyller du i föreningsregistret direkt här på webbsidan.

Behöver du stöd?

Lidköpings kommun erbjuder inget extra stöd till dig som vill starta en förening. Om du vill veta mer om hur du gör kan du följa länken nedan.

Läs mer om att starta en förening.

Studieförbund

Kommunen stödjer tio studieförbund och SISU idrottsutbildarna som tillsammans erbjuder ett brett och varierat utbud.

Föreningsregister

Genom att följa länken nedan kommer du till vårt föreningsregister.

Gå till föreningsregistret.

Att gå samman i en förening är att samlas i en gemenskap kring ett intresse eller en idé. I en förening kan du som medlem, under demokratiska former, utveckla ett intresse tillsammans med andra. Nedan hittar du de viktigaste punkterna för att starta en förening.

Föreningen bildas

På mötet då föreningen bildas ska alla som är med ha samma möjligheter att diskutera och påverka vad som bestäms. Det är på detta möte ni väljer styrelse. Det är också nu ni beslutar om föreningens namn, stadgar och medlemsavgift.

Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Stadgar

Stadgarna är föreningens egna regler. I stadgarna står bland annat vilket som är föreningens syfte, vilka som kan vara medlemmar och vad man ska göra ifall föreningen ska upplösas.

Registrera dig i vårt register

Önskar du att registrera dig i vårt föreningsregister är du välkommen att höra av dig till oss eller så fyller du i föreningsregistret direkt här på webbsidan.

Behöver du stöd?

Lidköpings kommun erbjuder inget extra stöd till dig som vill starta en förening. Om du vill veta mer om hur du gör kan du följa länken nedan.

Läs mer om att starta en förening.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen