Utställningsansökan – Konsthallen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Lidköpings konsthall letar ständigt efter nya och spännande konstnärer och konstformer. Varje år under perioden januari till oktober är utställningsansökan möjlig att göra. Under november och december hanteras alla ansökningarna och slutgiltigt besked lämnas till utställarna under januari månad kommande år.