Lekplatser

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

I Lidköping finns 62 kommunala lekplatser. Vi besiktigar lekplatserna varje år för att vara säkra på att de klarar våra säkerhetskrav. Säkerheten är viktig men även funktionalitet och lusten till lek.

Varje lekplats har en skylt med sitt lekplatsnummer på. Där finns också ett telefonnummer dit du kan ringa och anmäla eventuella brister och fel.

I Norra Härene, Lovene, Saleby, Tun, Vinninga och Örslösa har de lokala vägföreningarna hela  ansvaret för lekplatserna. Skulle det finnas brister och fel på någon av dem ska du kontakta den lokala vägföreningen.

Tillgänglighetsanpassade lekplatser

I Lidköping finns det 26 lekplatser som har någon form av tillgänglighetsanpassning. Det kan innebära att marken består av gummibeläggning som gör det lätt att komma intill lekredskapen. På vissa lekplatser finns det även lekredskap som kan användas av dig med fysisk funktionsnedsättning.

 • Stadsträdgården (101): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning, inhägnad.
 • Lottkällsparken (104): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Folkets park (105): Anpassad lekutrustning.
 • Majåker, Vagnbodsgatan (201): Lättrullat underlag.
 • Majåker, Visthusgatan (202): Lättrullat underlag.
 • Majåker, Axgatan (203): Anpassad lekutrustning.
 • Västra Margretelund (214): Anpassad lekutrustning.
 • Vänersvik (215): Lättrullat underlag.
 • Örthagsparken (216): Anpassad lekutrustning.
 • Villabadet (304): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Ulriksdal (306): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Ulriksdal, Apelåsvägen (308): Lättrullat underlag.​
 • Råda, Gärdesvägen (401): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Råda , Östra Lillängen (403): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning
 • Råda Silverbyn (405): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Råda, Sanden (410): Lättrullat underlag.
 • Råda, Svallsanden (411): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Råda, Askeslätt (412): Lättrullat underlag.
 • Filsbäck, Stenåsvägen (503): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Otterstad (551): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Järpås (601): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Vinninga (803): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning
 • Gillstad (901): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Örslösa, Klockarbolsvägen (951): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Örslösa, Rydbergsvägen (952): Lättrullat underlag.

Lekplatsutredning

2015 började Park-Gata med genomförandet av lekplatsutredningen. Lekplatserna är många och gamla, ligger tätt och är i behov av renovering. Tillgängligheten för funktionsnedsatta behöver förbättras liksom trivsel och lekutbud.

Som underlag till utredningen har flera medborgardialoger genomförts. I dessa har bland annat framkommit:

 • Vilka lekplatser som var barnens favoritlekplatser och lekaktiviteter på platsen.
 • Önskemål om lek för alla åldrar på samma lekplats.
 • Att det fanns många slitna lekplatser som behövde rustas upp.
 • Hellre några större välutrustade lekplatser än många små med smalt lekutbud.
 • Vilka lekplatser som är lämpliga att utveckla respektive avveckla.

Utredningsförslaget samråddes med Rådet för funktionsnedsatta och berörda vägföreningar i de mindre orterna. Samhällsbyggnadsnämnden tog beslut 2014 och under 2015 börjar det praktiska arbetet.

Sammanfattning av utredningsförslag

Utredningen föreslår två typer av lekplatser; utvecklingslekplats (större lekplats på stadsdelsnivå) och närlekplats (mindre lekplats med enklare lekutbud).

Av kommunens nuvarande 77 lekplatser avvecklas 22 st. 6 st omvandlas till utvecklingslekplatser och 31 av de 49 resterande renoveras och omvandlas till närlekplatser under de närmaste tio åren. De kvarvarande 18 lekplatserna planeras att renoveras under den nästkommande tioårsperioden.

Utveckling och den största avvecklings- och renoveringsdelen ska göras under en tioårsperiod. Det innebär bland annat att de lekplatser som idag är relativt nya men planeras att avvecklas, fasas ut på sikt.

Utredningen omfattar endast kommunens lekplatser på allmän plats i Lidköping samt lekplatser i Filsbäck, Gillstad, Järpås, Lovene, Norra Härene, Otterstad, Saleby, Tun, Vinninga och Örslösa.

I utredningen ingår inte tennisbanor och näridrottsplatser eller förskolor och skolor. Utredningen omfattar inte heller lekplatser i kommande nya bostadsområden, som till exempel Hamnstaden.

Lekplatsutredningen

Tidplan för byggandet av lekplatser

Under den här fliken kan du se vilka lekplatser som är tänkta att renoveras och avvecklas. Planen kan komma att ändras tidsmässigt, därför läggs det bara ut vilka lekplatser som åtgärdas på något sätt två år i taget. Vill du se var de olika lekplatserna ligger så klicka på fliken ”karta”. Där finns kartor över Lidköping och småorterna på landsbygden. På kartorna finns punkter i olika färger med lekplatsernas nummer på. Kartorna visar hur planen ser ut för 20 år framöver.

De lekplatser som ska renoveras under 2020

Tofta Sjövägen 301, Närlekplats
Majåker Spiltgatan 206, Utvecklingslekplats
Stenhammar Bokvägen 314, Närlekplats
Volvoparken vid Bilia 102, Närlekplats
Lekplatsen vid Brandstationen 106, Närlekplats
Margretelund 214, Utvecklingslekplats

Kartor till lekplatsutredningen

Utredningsförslag_mindre_orter_1604 Utredningsåtgärder_stad_1608_utsida

I Lidköping finns det 26 lekplatser som har någon form av tillgänglighetsanpassning. Det kan innebära att marken består av gummibeläggning som gör det lätt att komma intill lekredskapen. På vissa lekplatser finns det även lekredskap som kan användas av dig med fysisk funktionsnedsättning.

 • Stadsträdgården (101): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning, inhägnad.
 • Lottkällsparken (104): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Folkets park (105): Anpassad lekutrustning.
 • Majåker, Vagnbodsgatan (201): Lättrullat underlag.
 • Majåker, Visthusgatan (202): Lättrullat underlag.
 • Majåker, Axgatan (203): Anpassad lekutrustning.
 • Västra Margretelund (214): Anpassad lekutrustning.
 • Vänersvik (215): Lättrullat underlag.
 • Örthagsparken (216): Anpassad lekutrustning.
 • Villabadet (304): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Ulriksdal (306): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Ulriksdal, Apelåsvägen (308): Lättrullat underlag.​
 • Råda, Gärdesvägen (401): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Råda , Östra Lillängen (403): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning
 • Råda Silverbyn (405): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Råda, Sanden (410): Lättrullat underlag.
 • Råda, Svallsanden (411): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Råda, Askeslätt (412): Lättrullat underlag.
 • Filsbäck, Stenåsvägen (503): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Otterstad (551): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Järpås (601): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Vinninga (803): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning
 • Gillstad (901): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Örslösa, Klockarbolsvägen (951): Lättrullat underlag, anpassad lekutrustning.
 • Örslösa, Rydbergsvägen (952): Lättrullat underlag.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan

Karta

Visa större karta (60)