Välkommen till platåbergens geopark – där bergen har en historia att berätta

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

En geopark är ett område med geologi av internationell betydelse – alltså något som är unikt i världen. I en geopark berättar man om sambanden mellan geologi, biologi och kulturhistoria och ger förståelse för hur vi kan förvalta våra naturresurser och vår planet på ett hållbart sätt. Det finns i dag ett stort globalt nätverk av geoparker. Status som geopark är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att naturmiljöerna runt om oss är värda att uppmärksammas internationellt. Hösten 2019 skickades ansökan in om att få status som Sveriges första Unesco Globala Geopark.

Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv och värdefulla naturtyper och bergen har länge varit mycket betydelsefulla för människorna som bott och verkat i området. Megalitgravar, gamla stenkyrkor, stenhuggerier, och fascinerande natur och landskapsformer har skapat den identitet som förknippas med platåbergslandskapet- ett landskap att känna stolthet över! Ta dig tid att upptäcka det du också och alla vindlande berättelser som finns här!

Läs mer på www.platabergensgeopark.se Ladda gärna ner vår app och upptäck över 100 besöksmål i platåbergslandskapet – sök på ”platåbergen” där du brukar ladda ner appar!

Kontakt:
Projektledare Anna Bergengren
073-910 89 51
anna.bergengren@grastorp.se

www.platabergensgeopark.se
www.facebook.com/platabergensgeopark
www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan