Vandringsleder

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Vid starten för varje vandringsled finns en skylt med övergripande information. En mer detaljerad vandringsbeskrivning finns att ladda ner på kallandso.se. Det finns även en speciell friluftskarta för Kållandsö att hämta på Turistbyrån eller på Info Points.

Tranebergs vandringsled

På Destinationsbolaget Läckö – Kinnekulle kan du läsa mer om vandringslederna och andra fina naturupplevelser i vår bygd.

Pilgrimsleden är markerad med S.t Olofskorset, och ett B för Biosfärled.

Vandringsled Roparudden

Roparudden 1Roparudden 2

Leden startar vid Läckö Slott och går helt sjönära, genom kuperad terräng med berg ut till Roparudden. Roparudden är den yttersta spetsen mot ön Stora Eken, som var bebodd från 1500-talet till 1960-talet. Utanför udden passerar en mycket gammal farled och det finns chans att se fiskgjuse och havsörn längs leden. Blå markering. Ca 4 km lång. Toalett finns vid parkeringen och på naturum. Grillplats utmed leden.

 Naturkul för alla

Första delen av Vandringsled Roparudden är en tillgänglighetsanpassad gångstig som kantas av spännande aktiviteter och information för både stora och små. Stigen avslutas vid ett vindskydd och vänder sedan tillbaka mot stora parkeringen vid Läckö Slott. Ca 1 km lång. Toalett finns vid parkeringen och på naturum. Utmed stigen finns två grillplatser.

Vandringsled Kinneviken

Kinneviken1Kinneviken2

Leden startar vid Läckö Strand och går längs en bred stig genom tät granskog för att sedan komma ut på bergskanten där utsikten över Kinneviken är vacker i alla väder med Kinnekulle i bakgrunden. Närmare slutet på leden passeras lagunen – en restaurering av en gammal damm där det förr togs upp is men som idag är en fin badplats sommartid. Blå markering. Ca 3 km lång. Toalett finns vid Läckö Strand. Ute vid sjön finns en grillplats.

Vandringsled Stora Eken

Stora Eken1Stora Eken 2

Leden startar vid en brygga för kanot/kajak och småbåtar på västra sidan av ön och går till stora delar sjönära genom kuperad terräng. Stora Eken är den största ön i Ekens skärgård. På norra sidan av ön finns fortfarande några stora ekar kvar som har gett ön dess namn. Ön var bebodd från 1500-talet till 1960-talet och här bedrevs jord- och skogsbruk. Idag betas delar av ön sommartid av hästar. Här finns en rik flora och fauna, med sjöfåglar, hare, älg och rådjur. Blå markering. Ca 6 km lång. Vid bryggan finns en lägerplats med vindskydd, grillplats och mulltoa och det finns ytterligare en grillplats med mulltoa utmed leden. För att komma till Stora Eken kan man hyra en kajak eller kanot vid Läckö Slott. I övrigt finns det i dagsläget ingen annan båttrafik till ön.

Vandringsled Fröfjorden

Fröfjorden1Fröfjorden2

Leden startar vid Otterstad kyrka och slingrar sig fram genom ett omväxlande kulturlandskap med hällristningar, Otterstads gamla kyrkoplats och betade strandängar med ett rikt fågelliv och flera gamla ekar. Delar av leden går genom hagar där betande djur finns sommartid, var noga med att stänga grindarna och stör inte djuren. Längs leden passeras Otterstad kyrka, en gammal kyrkogård och den gamla kyrkplatsen. Blå markering. Ca 5 km lång. Hundar måste vara kopplade. Längst ut på en udde i Fröfjorden finns en grillplats och vid Otterstad prästgård finns tillgång till toalett.

Vandringsled Traneberg

Traneberg1

Traneberg2

Leden startar vid Läckö Golf och går strandnära genom olika naturtyper. Leden går genom varierad terräng med vackra naturupplevelser av skärgården. Längs leden passeras historiska platser såsom Rådhusgrunden och Skeppstaviken. Här finns en rik flora med mycket skog, lavar och bär. Det är stor chans att se olika sjöfåglar längs leden och med riktig tur även fiskgjuse och havsörn. Blå markering. Cirka 6,5 km lång. Utmed leden finns flera grillplatser och en mulltoa. Det finns också ett vindskydd. Utefter leden finns möjlighet att bada. Vid badplatsen finns mulltoan.

Det går inte att nå toaletten samt badplatsen för en ensam person i rullstol på grund av en kraftigt lutande backe.

Vandringsleder Råda Ås

Råda Ås är ett rekreations- och friluftsområde cirka 5 kilometer från stadens centrum.

Här finns vandringsleder, motionsspår, utegym och en utsiktsplats.

På kartan kan du se vilka vandringsleder som finns och dess sträckning. Varje led har sitt tema.

Råda Ås

Besöksmål Blankesund

Vid Blankesund finns en brygga att lägga till vid samt en lite stig tvärs över ön till badklippor och grillplats. Det finns också tillgång till mulltoa på ön. Det finns i dagsläget ingen turtrafik till ön.

Pilgrimsleden

Vandring på Kållandsö

Pilgrimsled Kålland Läckö

Leden är en del av Pilgrimsled Skaraborg och en av pilgrimsvägarna till Trondheim. På medeltiden färdades pilgrimer från Kålland via Lurö och Värmlandsnäs vidare norrut.

Halvön Kålland erbjuder ett rikt kulturlandskap med många historiska lämningar och härliga naturupplevelser. Leden är också en del i Biosfärleden, en vandringsled som förbinder Läckö och Mariestad.

Leden är markerad med S.t Olofskorset, och ett B för Biosfärled.

Information

Mellan Lidköping och Stenhusbacken går leden framför allt på småvägar. Från Stenhusbacken till Otterstad är det mer skogsvandring och lite kuperat. Här rekommenderar vi kängor eller stövlar särskilt vid blöt väderlek. Mellan Otterstad och Läckö är det åter småvägar och större stigar.

För att ta sig mellan olika avsnitt av leden behöver man på några ställen gå på trafikerad väg. Se då upp för trafik.

På Destination Läckö – Kinnekulle kan du läsa mer och göra bokning av övernattningar.

Naturreservat Östra Sannorna

Östra Sannorna är ett tätortsnära naturreservat med promenadstråk som är tillgänglighetsanpassad. Här finns också Sandbäcksbadet en långgrund sandstrand, lämpligt för bad, utflykt och picnic. Utefter promenadstigen finns informationsskyltar som talar om vilka växter och djur som finns i Reservatet. Naturen består av antal långsträckta sandryggar som löper parallellt med stranden. Dessa har bildats genom vindens och vattnets arbete på öppen sandstrand. I de lägre mellanpartierna finns fuktigare naturtyper som t.ex. klibbalkärr. Klibbalkärren är en miljö som gynnar ett flertal naturvårdsintressanta arter, som dock ofta kräver lite äldre skog än vad som finns i Östra Sannorna. Östra Sannornas natur ska i stort lämnas till fri utveckling. I reservatet har mindre vanliga fågelarter som rördrom, fiskgjuse, havsörn, myrspov, skäggmes samt mindre hackspett observerats.

Strandpromenaden

Strandpromenaden

Strandpromenaden sträcker sig från centrum till Sjölunda. Den erbjuder möjlighet att få kontakt med sjön på flera sätt.
Stigar följer strandkanten, och en del når ned till små badstränder där du kan ta dig ett bad eller bara ha picknick på stranden.
Promenaden går via Blå Flagg stranden Andra vägar går på träspänger i vassen med plattformar som ger utsikt mot Kinnekulle. Kinnekulle och Kinneviken kan också ses från stigar som klättrar upp mot berget vid Giacomina.
Promenaden erbjuder en variation av miljöer alltifrån strand, bad, öppen utsikt över Kinneviken till områden med hög biologisk mångfald där stigen kantas av vass och sjöstrandskog.
Den ovanliga Trastsångaren häckar i vassen och brun kärrhök och fiskgjuse är ibland på besök. I sjöstrandsnåren finns allt från hotade arter till mer vanliga och den utgör en viktig livsmiljö för fåglar, groddjur och växter.
I det stadsnära området mellan båtgården och campingen kan du upptäcka arter som exempelvis näktergal, rosenfink, vattenrall, svartvit flugsnappare, mindre hackspett, grönsångare, och sparvuggla.

Strandpromenaden 2

Roparudden 1Roparudden 2

Leden startar vid Läckö Slott och går helt sjönära, genom kuperad terräng med berg ut till Roparudden. Roparudden är den yttersta spetsen mot ön Stora Eken, som var bebodd från 1500-talet till 1960-talet. Utanför udden passerar en mycket gammal farled och det finns chans att se fiskgjuse och havsörn längs leden. Blå markering. Ca 4 km lång. Toalett finns vid parkeringen och på naturum. Grillplats utmed leden.

 Naturkul för alla

Första delen av Vandringsled Roparudden är en tillgänglighetsanpassad gångstig som kantas av spännande aktiviteter och information för både stora och små. Stigen avslutas vid ett vindskydd och vänder sedan tillbaka mot stora parkeringen vid Läckö Slott. Ca 1 km lång. Toalett finns vid parkeringen och på naturum. Utmed stigen finns två grillplatser.