Välbesökt namngivning av vadarstrand vid Framnäs

Fotograf: Per-olof Strandroth

Solen sken i kapp med de dryga 60 tal-besökare som deltog på tisdagens namngivning av Lockörns vadarstrand vid Framnäs som arrangerades tillsammans med Lidköpings fågelklubb och Lockörns hamnförening.

Lockörns vadarstrand

Besökarna lyssnade bland annat till kommunalrådet Ulrika Gartman Blom som höll en symbolisk namngivning och fick möjlighet att prova på att skåda fågel. Dessutom arrangerade Lockörns hamnförening en uppskattad metartävling för barn.

Namngivning av vadarstrand Framnäs

Fotograf: Per-olof Strandroth

Fotograf: Per-olof Strandroth

Vadarstranden är en kompensationsyta för vadarfåglar och fisk utanför den spång som förbinder Lockörns hamn och gräsytan vid Villabadet och en del i arbetet med Lidköpings nya strandpromenad.

Vad har gjorts?

Under hösten 2022 har grävarbeten och anpassning av markhöjder skett. Under 2023 till 2025 kommer arbete ske i omgångar för att anpassa och justera området så att miljön blir så naturlig som möjligt för vadarfåglar och fisk. En del av anpassningen till vadarfåglar är nedtagning av sly och träd som skett vid Lockörns hamn. I projektet har också en upprensning av grenar och stubbar gjorts på ytan innanför spången.

Vad är vadarfåglar?

De finns ett stort antal arter av Vadarfåglar där merparten är flyttfåglar som befinner sig över Sverige i perioden maj till september. Födan består av till exempel ryggradslösa djur och andra små djur som hittas strax under vattenytan och i fuktig mark.

Varför görs arbetet?

Allt eftersom stränderna exploateras så försvinner miljöer för vadarfåglar och fisk. Därför finns det ett behov av att kompensera dessa miljöer. Det är också ett krav från Mark- och miljödomstolen att kompensera för de ytor som tas i anspråk i och med projektet Framnäs strandpark.

Vadarfåglar trivs vid låglänta stränder med grunt vattendjup. De är vaksamma mot rovfåglar och andra rovdjur vilket innebär att det behöver vara fri sikt i området. Det är också därför det är extra viktigt att hundar hålls under uppsikt och inte tillåts ta sig ut i området utanför spången. För hundbad finns en lämplig strand bortanför Lockörns hamn.

När blir det klart?

Arbetet startades i oktober månad 2022 med nedtagning av vass. Under oktober och november skedde grävarbeten och anpassning av markhöjder. Under 2023 till 2025 kommer arbete ske i omgångar för att anpassa och justera området så att miljön blir så naturlig som möjligt för vadarfåglar och fisk.

En fågeldamm för Grågäss och Kanadagäss?

Gäss förekommer i stor mängd i Kinneviken. De trivs bäst i områden där de får vara relativt ostörda och vattendjupet är större än här. Den bedömning som kommunen gjort är att de utförda åtgärderna framför allt kommer gynna vadarfåglar.

Läs mer om arbetet med Framnäs strandpromenad och strandpark.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se