Från idé till en levande strandpark

Framnäs strandpark

I Framnäsområdet har stranden vid Vänern under de senaste 25 åren sakta eroderat bort, med för grunt vatten och dålig vattenkvalitet som följd. En första idé togs fram för att återställa sjölinjen och samtidigt bygga ny badstrand, parkområde och sjönära bostäder. Efter lång tids utredande och planerande vann detaljplanen laga kraft år 2020. Nu, fyra år senare, är första delen av Framnäs strandpark färdigbyggd och drömmen om att binda samman staden med Vänern har blivit verklighet. Ett projekt som har kantats av höga ambitioner och gott samarbete.

Öppnar ett helt år tidigare

När miljödomstolen gav grönt ljus i juni 2020, startade arbetet med att upphandla en entreprenör med kunskap och erfarenhet som kunde utföra det komplexa arbetet i vatten. Valet föll på NCC och längs hela vägen har arbetsgruppen arbetat tätt ihop med det gemensamma målet att föra Lidköping närmare vattnet. Ett arbete som har fått anpassas efter Vänerns vattenstånd, som har varierat hela 110 centimeter genom projektets gång. När projektet startade var det tursamt nog lågt vattenstånd i Vänern. Grunden och markarbetet kunde då färdigställas snabbare än planerat och efterhand som vattenståndet blev högre så påverkades projektet i mindre omfattning än väntat. En stor del av arbetet med att flytta hamninloppet och återställa sjölinjen har handlat om just masshantering och även här har oväntade lösningar underlättat arbetet. Exempelvis kunde en närliggande grannfastighet användas som omlastningsstation vilket gjorde arbetet mycket effektivare. Faktum är att dessa lyckosamma faktorer gjort att delar av Framnäs strandpark står klart ett helt år tidigare än beräknat.

Robust med ett sjönära formspråk

Hela tanken med Framnäs strandpark har varit att binda samman staden med sjön, göra Vänern mer tillgänglig för alla och samtidigt skapa bättre vattenkvalitet. Hög kvalitet i materialvalen har varit viktigt hela vägen och Ronnie Hollsten, projektledare från Lidköpings kommun, berättar att Framnäs strandpark ska kännas robust och spegla Lidköping som sjöstad:

  • Vi har fokuserat oerhört mycket på kvalitet och långsiktighet. I strandparken har vi bland annat valt det afrikanska träslaget Azobe som ofta används i marina miljöer. Det är certifierat och producerat på ett bra sätt och har väldigt lång hållbarhet. Vi har jobbat med enkla linjer och hög finish med målet att åstadkomma ett robust och sjönära formspråk. Ute på långbryggan, som kommer färdigställas 2025, kommer man se former som påminner om gamla sjöbodar.

I största möjliga mån har lokalt material använts. Exempelvis har över 100 000 ton stenmaterial från Gillstad körts in till Framnäs strandpark. Det motsvarar ungefär 4000 lastbilar. Överskott från exploateringsområden, såsom sand från Askeslätt, har använts som fyllnadsmaterial och den fina sanden på stranden kommer från Råda Ås. Marken i området består av gammal sjöbotten i sand och dessutom finns ett 20-25 meter tjockt lerlager mellan sjöbotten och berggrunden. För att undvika långtidssättningar i området har man därför jobbat med ”förbelastning” samt pålat murarna som omger strandparken. Framnäs strandpark kommer dock att behöva utvecklas vidare i samspel med Vänerns och naturens krafter.

En lärmiljö med biologisk mångfald

Vid strandlinjen finns spännande djur, insekter och växter som lever i gränslandet mellan vatten och land. En tät dialog har förts med Vänermuseet för att parkområdet ska bli en fin lärmiljö dit elever kan komma under sin skoltid och lära sig om Vänerns växt- och djurliv.

Växterna som planterats i området har anpassats till de lokala förutsättningarna och har valts ut för att harmoniera med befintliga växter. Exempelvis har tall planterats och de växtmattor som rullas ut är lokalt anpassade med växter som kräver så lite skötsel som möjligt. För att öka den biologiska mångfalden kommer området också att få ytor med ängsgräs.

Framnäs strandpark fortsätter utvecklas

Samtidigt som första delen av Framnäs strandpark öppnar upp så fortsätter byggnationen fram till 2025 då en långbrygga ska stå klar för att möjliggöra bad på djupare vatten. En lång pir ska också färdigställas där konstverket Hold blir kronan på verket längst ut på piren. I mitten av Framnäs strandpark kommer det att finnas en öppen yta och en servicebyggnad med restaurang och toaletter som blir en given mötesplats. Och ännu längre fram planeras även för sjönära bostäder i nära anslutning till parkområdet.

  • Jag hoppas att Framnäs strandpark kommer vara en plats som man vill besöka och visa upp för gäster året om, säger Ronnie. En plats för alla som får fortsätta utvecklas ihop med Lidköpingsborna – för det här är deras plats.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: samhalle@lidkoping.se