Äldreomsorgslyftet

Kompetensutveckling för dig som arbetar inom vård och omsorg.

Psykiska sjukdomar

Föreläsare: Lars Kihlbom, vårdlärare
När: 19 okt & 2 nov, kl. 9-12 eller 26 okt & 9 nov, kl. 9-12
Var: Röda kvarn, Lidköping, eller distans
Om att bli äldre med psykisk ohälsa/sjukdom eller funktionsnedsättning. Grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba äldre personer; diagnoser, symptom och sjukdomsutveckling.
Pris: 1 890 kr exkl. moms

Demens ur ett omvårdnadsperspektiv

Föreläsare: Pernilla Ahlberg, demenssjuksköterska
När: 28 oktober, kl. 8.30-12 & 24 november, kl. 13-16.30
Var: Röda kvarn, Lidköping, eller distans
Om bemötande och personcentrerad omvårdnad, nationella riktlinjer och att arbeta förebyggande för att undvika svåra situationer enligt BPSD.
Pris: 990 kr exkl. moms

Palliativ vård

föreläsare från Hospice Gabriel
När: 1 nov, kl. 13-16 eller 30 nov, kl 13-16
Var: Röda kvarn, Lidköping, eller distans
Om palliativ vård och hur du kan medverka till att patienter med palliativ vård får vård på ett professionellt sätt? Hur det är att vårda och arbeta nära döende personer och deras anhöriga?
Pris: 990 kr exkl. moms

Bemötande och förhållningssätt vid psykisk ohälsa

Föreläsare: Kent Pettersson, KP utbildningscenter
När: 16 november, kl. 9-15 eller 17 november, kl. 9-15
Var: Röda kvarn, Lidköping, eller distans
Om orsaker och förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår, destruktiva vägar som leder till mer ohälsa men också om förebyggande arbete mot psykisk ohälsa och friskfaktorer. Lågaffektivt bemötande och motiverande samtal.
Pris: 1 890 kr exkl. moms

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: campuslidkoping@edu.lidkoping.se