Skräddarsydd utbildning

Vi erbjuder och ordnar öppna föreläsningar och kurser samt utbildningstillfällen skräddarsydda och komplett anpassade för din organisation.

Vi hittar lösningen

Eftersom vi tror att kompetensutveckling är en ren vinst vill vi gärna hjälpa till att hitta en effektiv lösning för vidareutbildning och fortbildning för dig och din organisations medarbetare. Finns inte det du söker i det aktuella utbildningsutbudet tittar vi på hur vi kan skräddarsy en utbildningsinsats just för dig.

Vårt mål är att ta fram prisvärda utbildningar med hög kvalitet.

Några exempel på områden vi tidigare tagit fram uppdragsutbildningar inom:

  • Marknadsföring & kommunikation
  • Ledning och ledarskap
  • Språk
  • Juridik

Vi är medlemmar i Westum

Westum är en nätverksorganisation bestående av 41 kommunala lärcentra och vuxenutbildningar i Västsverige (inom 46 kommuner). Organisationens styrka ligger i dess samverkan.

Westums ambition är att förstärka synergierna mellan näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning lokalt, delregionalt och regionalt i hela Westums upptagningsområde. Genom Westum skapas förutsättningar att hitta samverkansstrukturer för att mer effektivt kunna samordna och leverera utbildning till varandra.

Westums fokusområden är:

  • Strategisk kompetensförsörjning
  • Flexibla utbildningskoncept
  • Internationalisering
  • Stärka nätverk och intern kompetensutveckling

Westum vill skapa en plattform för kunskapsutbyte, internationalisering och utvecklingssamarbeten för alla medlemmar, oavsett förutsättningar och behov. Westum vill utveckla ett hållbart system för kommunalt samarbete och stödja förbättringen/ utvecklingen av befintliga strukturer.

Kontakta oss, tillsammans fixar vi det!

Kontakt

Åsa Törn

Titel: Utbildningsledare

Enhet: Bildning

Tel: 0510770943

E-post: Asa.Torn@edu.lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: campuslidkoping@edu.lidkoping.se