Studie- och yrkesvägledning

Du är välkommen till Campus Västra Skaraborg för neutral och kostnadsfri studie- och yrkesvägledning.

Vi erbjuder bokade vägledningssamtal i form av telefonsamtal, digitala möten via Teams eller som personligt möte på Campus i Lidköping. Du kan boka personligt möte även i Essunga, Grästorp, Götene och Vara.

Du kan få hjälp med:

  • vägledning och information för att komma vidare i din karriärprocess
  • din individuella studieplan
  • att öka din medvetenhet om dig själv och dina valmöjligheter
  • att göra genomtänkta och hållbara studie- och yrkesval
  • att bedöma din behörighet till fortsatta studier
  • att planera för en gymnasieexamen

Skyddade personuppgifter

Har du skyddade personuppgifter och vill ansöka? Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig.

Välkommen att kontakta oss!
Annelie, Elin, Marie, Lisa & Thérése.

Telefon: 0510-77 13 33. Tisdagar: 09:30 – 10:30 Torsdag: 13:00 – 14:00

E-post: syvcampus@edu.lidkoping.se
Frågor gällande antagning: antagning.campus@edu.lidkoping.se

Du kan finansiera dina studier genom studiemedel via CSN. Studiemedel består av lån och bidrag och du bestämmer själv om du enbart vill ansöka om bidragsdelen eller både och.

Läs mer om studiemedel och hur du ansöker hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden) Länk till annan webbplats.

Behöver du stöd i kontakten med CSN?

Teletal är en telefontjänst för alla som behöver stöd under telefonsamtal. En tolk är med dig i samtalet och hjälper dig.

Stöd av tolk vid telefonsamtal. Länk till annan webbplats.

Text

Har du frågor om dina utländska betyg?

På UHR (Universitets- och högskolerådet i Stockholm) kan du ansöka om en bedömning av tidigare utländsk utbildning.

Informationen finns på olika språk på UHR.

Läs mer om bedömning av utländska betyg. Länk till annan webbplats.

Vill du få dina betyg översatta kontaktar du i första hand Arbetsförmedlingen.

Nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet - en ny möjlighet för dig?

Höstens prov är det sista under försöksperioden 2022 och 2023. Efter UHR´s utvärdering kommer regeringen att besluta om eventuell fortsättning. I det fall det blir en fortsättning kan det dröja innan provet kan erbjudas på nytt. Anmäl dig till höstens prov den 30 september om det är en möjlighet för dig. Anmälan öppnar 23 augusti.

Godkänt resultat i kombination med ett högskoleprovsresultat kan leda dig raka vägen in på en högskoleutbildning redan hösten 2023.

Vill du veta mer? Nytt nationellt prov för grundläggande behörighet - Universitets- och högskolerådet (UHR) Länk till annan webbplats.

Gymnasieexamen från vuxenutbildningen

På Komvux kan du slutföra dina tidigare studier mot en gymnasieexamen. Om du inte har studerat på gymnasienivå tidigare kan du läsa kurser på Komvux så att du får en gymnasieexamen.

Reglerna för vad en gymnasieexamen från Komvux kan innehålla och vara inriktad mot skiljer sig från hur det är på gymnasieskolan. Du har möjlighet att ändra inriktning från påbörjade studier på gymnasieskolan. Du som inte har några poäng/ kurser med dig från gymnasieskolan kan läsa från start på Komvux.

Du bör ta en kontakt med en studie- och yrkesvägledare för planering om du studerar för att få en gymnasieexamen. Reglerna för en examen från vuxenutbildningen ändrades juli 2021, vilket kan påverka dig som redan har påbörjat studier för att få en sådan.

Du måste kontakta en studie- och yrkesvägledare för att få examensbeviset utfärdat - gör det i god tid. Det går INTE automatiskt.

Två olika typer av gymnasieexamen

En gymnasieexamen från Komvux kan innehålla betyg från gymnasieskolan och Komvux eller enbart betyg från Komvux. I en gymnasieexamen får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

En gymnasieexamen från Komvux ska omfatta 2400 poäng och minst 2250 poäng måste vara godkända. Det finns två olika typer av gymnasieexamen från Komvux: Högskoleförberedande examen och Yrkesexamen.

Här kan du läsa mer om examen från Komvux. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Högskoleförberedande examen - två olika studieområden

En högskoleförberedande examen från Komvux ska vara inriktad mot ett studieområde. Det finns två olika studieområden; Samhällsvetenskap och humaniora samt Naturvetenskap och teknik.

Högskoleförberedande gymnasieexamen från Komvux inom studieområde Samhällsvetenskap och humaniora. Kurser i delen för studieområdet får innehålla kurser från Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, och/ eller Estetiska programmet inom gymnasieskolan.

Högskoleförberedande gymnasieexamen från Komvux inom studieområde Naturvetenskap och teknik. Kurser i delen för studieområdet får innehålla kurser från Naturvetenskapsprogrammet och/ eller Teknikprogrammet inom gymnasieskolan.

Yrkesexamen

En yrkesexamen från Komvux ska vara inriktad mot ett visst nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan.

Slutbetyg från Komvux kan utfärdas fram till 1 juli 2025

Regeringen har förlängt möjligheten för Komvux att utfärda Slutbetyg fram till 1 juli 2025, men utgångspunkten är att en gymnasieexamen ska utfärdas.

Om du har betyg som är satta före den 1 juli 2012 kan dessa kurser användas i slutbetyget tillsammans med nya kurser. Ett slutbetyg kan omfatta 2350 eller 2301 poäng. För att veta om detta är ett alternativ för dig bör du kontakta studie- och yrkesvägledare för en planering.

Du måste kontakta en studie- och yrkesvägledare för att få slutbetyget utfärdat - gör det i god tid. Det går INTE automatiskt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: campuslidkoping@edu.lidkoping.se