Engelska grund

Start
23 jan 2023
Var
Lidköping och Essunga
Poäng/tid
100-200 p
Studietakt
25-100 %
Studieform
Grundnivå
Start
---
Var
Lidköping och Essunga
Poäng/tid
100-200 p
Studietakt
25-100 %
Studieform
Grundnivå

Engelska grund passar dig som inte har läst engelska tidigare och som saknar betyg i engelska från grundskolan.

Beskrivning av kursen

Det finns fyra olika delkurser i engelska på grundnivå:

  • Delkurs 1 (100p) passar dig som aldrig har läst engelska tidigare
  • Delkurs 2 (100p) motsvarar ca år 4-5 på grundskolenivå
  • Delkurs 3 (200p) motsvarar ca år 6-7 på grundskolenivå
  • Delkurs 4 (200p) motsvarar ca år 8-9 på grundskolenivå

Genomförande

När du läser engelska utvecklar du dina språk- och omvärldskunskaper. Ett viktigt mål med våra kurser är att du ska våga använda din engelska i både tal och skrift. Därför kommunicerar vi så mycket som möjligt på engelska under kursens gång.

Dessutom tränar du din läs- och hörförståelse genom olika övningar. Därigenom skaffar du kunskaper om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där engelska används.

Liksom i andra kurser på Campus Västra Skaraborg krävs det att du kan ta ett stort eget ansvar för dina studier. Inför lektionerna skall du uppdatera dig via vår lärplattform så att du får nödvändig information som läraren lagt ut. För att du skall klara dina studier är det även viktigt att du följer kursens planering.

Så här bedömer vi dina kunskaper

Under kursens gång får du göra olika examinerande uppgifter, både muntliga och skriftliga. Eftersom vi arbetar med formativ bedömning får du kontinuerlig feedback som hjälper dig att utveckla dina kunskaper och färdigheter i engelska.

Rekommenderade förkunskaper

Avslutad SFI och Svenska som andraspråk delkurs 1 eller motsvarande om du har annat modersmål än svenska.

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar nivån grundskola och är för dig som saknar betyg från grundskolan.

Det kan handla om enstaka betyg i något ämne eller ett helt slutbetyg. Campus Västra Skaraborg prioriterar ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap, vilka ger dig en bra grund för fortsatta studier på gymnasial nivå.

Du som har behov av att studera andra grundläggande kurser än de som finns listade kontaktar rektor Pierre Andersson

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?