Svenska grund

Start
26 aug 2024
Var
Lidköping och Essunga
Poäng/tid
100-200p
Studietakt
50-100%
Studieform
Grundnivå
Start
---
Var
Lidköping och Essunga
Poäng/tid
100-200p
Studietakt
50-100%
Studieform
Grundnivå

I ämnet svenska på grundläggande nivå får du lära dig mer om svenska språket . Språk ger förutsättningar att utveckla ny kunskap, studera vidare och ta aktiv del i samhällslivet.

Beskrivning av kursen

Kursen ska ge kunskap som motsvarar avslutad svensk grundskoleutbildning och vara förberedande för vidare studier i svenska på gymnasienivå. Kursen består av fyra delkurser.

  • nationell delkurs 1, 100 p
  • nationell delkurs 2, 200 p
  • nationell delkurs 3, 200 p
  • nationell delkurs 4, 200 p
Kurserna erbjuds i olika takt vid olika kursstarter. Du väljer i din ansökan om du vill läsa kursen på 10 eller 20 veckor. Om du läser kursen på 10 veckor så måste du lägga dubbelt så mycket tid på dina studier.

Kurspoäng

Antal veckor

Timmar i veckan

100 poäng

10 veckor

20 timmar/veckan

100 poäng

20 veckor

10 timmar/veckan

200 poäng

10 veckor

40 timmar/veckan

200 poäng

20 veckor

20 timmar/veckan

Rekommenderade förkunskaper

Du saknar sådana ämneskunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan, och har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Att läsa på grundläggande nivå

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar nivån grundskola och är för dig som saknar betyg från grundskolan.

Det kan handla om enstaka betyg i något ämne eller ett helt slutbetyg. Campus Västra Skaraborg prioriterar ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap, vilka ger dig en bra grund för fortsatta studier på gymnasial nivå.

Du som har behov av att studera andra grundläggande kurser än de som finns listade kontaktar studie- och yrkesvägledare.
Här kontaktar du studie- och yrkesvägledare.

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Campus Essunga ligger i Nossebro. Kursen genomförs med individuellt upplägg. Du har möjlighet att träffa din lärare på bestämda tider för undervisning varje vecka.

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?