Bättre Lean för Service och Tjänster

Start
---
Var
Campus och distans
Poäng/tid
7,5 hp
Studietakt
25%
Studieform
Högskola

Kursen syftar till att du ska kunna identifiera förbättringspotential i tjänsteprocesser samt få kunskap hur du kan genomföra systematiska förbättringar. För närmare beskrivning se på www.battre.se Länk till annan webbplats..

Om kursen

Kursen tar upp förhållningssätt som skapar bra förutsättningar för förbättringsarbete på en arbetsplats liksom ledarskapets avgörande betydelse för att både starta upp och vidmakthålla ett systematiskt förbättringsarbete. Bättre Lean för service o tjänster ger kunskap om Lean utifrån ”Toyota Production System”. Utgående från principerna i Toyota Production System och Lean visas hur kartläggning av ett tjänsteflöde görs och hur olika former av slöserier kan identifieras och kategoriseras utifrån ett kund- eller brukarperspektiv. Fundamentala komponenter för stabila processer som standardiserade arbetssätt, visuell styrning och kontinuerlig mätning studeras. Avvikelser, förbättringsmål och förbättringsidéer utgör bränsle för en förbättringsprocess där prioritering, problemlösningsverktyg och rotorsaksanalyser tillsammans med en metodik för förbättringsarbetet skapar systematik och struktur. 

Genomförande

Kursen ges via lärcentrum på några olika orter. Du behöver vara på plats på Campus Västra Skaraborg en gång per vecka under kursperiodens 15 veckor. Upplägget är gjort för grupper av yrkesverksamma individer från företag, organisationer, kommuner och myndigheter. Deltagarna träffas varje vecka för kommunikation med kursledare via länk och för grupp-övningar av olika slag. Föreläsningar, litteraturreferenser och reflektionsfrågor erbjuds via kursplattform. Kursen examineras genom inlämningsuppgifter som genomförs på det företag man arbetar.

Genom tre inlämningsuppgifter Får du som studerande möjlighet att använda kunskaper för att kartlägga tjänsteprocesser i en verklig miljö, identifiera problem, göra rotorsaksanalyser och föreslå lösningar.

Kontakt

Anne-Marie Kaufmann

Titel: Administratör

Enhet: Bildning

E-post: Anne-Marie.Kaufmann@edu.lidkoping.se

1

Till ansökan

2

Vad händer sedan?

3

Lite praktiskt