Samhällskunskap grund

Start
23 jan 2023
Var
Lidköping
Poäng/tid
150p
Studietakt
37-75%
Studieform
Grundnivå
Start
---
Var
Lidköping
Poäng/tid
150p
Studietakt
37-75%
Studieform
Grundnivå

I ämnet samhällskunskap ökar du dina kunskaper om demokrati och hur samhället är uppbyggt.

Beskrivning av kursen

I ämnet samhällskunskap ökar du dina kunskaper om demokrati och hur samhället är uppbyggt.

Kursen ger bland annat kunskaper om:

  • mänskliga rättigheter och demokratiska värden
  • det svenska styrelsesättet och de politiska ideologierna
  • internationella förhållanden
  • samhällsfrågor på olika nivåer i samhället
  • skillnader och likheter mellan olika länder

Rekommenderade förkunskaper

Rekommenderade förkunskapskrav: Avslutad SFI och Svenska som andraspråk delkurs 1 eller motsvarande om annat modersmål än svenska
Kursen förbereder för vidare studier i samhällskunskap på gymnasienivå.

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar nivån grundskola och är för dig som saknar betyg från grundskolan.

Det kan handla om enstaka betyg i något ämne eller ett helt slutbetyg. Campus Västra Skaraborg prioriterar ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap, vilka ger dig en bra grund för fortsatta studier på gymnasial nivå.

Du som har behov av att studera andra grundläggande kurser än de som finns listade kontaktar rektor Pierre Andersson

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?