Operativ produktionstekniker

Start
20 jan 2025
Var
Campus
Poäng/tid
300 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
300 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola


Bli eftertraktad på arbetsmarknaden och var med och utveckla hållbara produktionsprocesser inom livsmedels-, läkemedels- och tillverkningsindustrin. Utbilda dig till Operativ produktionstekniker med inriktning polymera material. Utbildningen pågår under 1,5 år och omfattar 300 yrkeshögskolepoäng.

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats som ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands i hela Europa.

 • Kommande utbildningsstart: januari 2025
 • Ansökan öppnar 2 september och stänger den 31 oktober. Sista kompletteringsdatum är 31 oktober.

Om utbildningen

Vi erbjuder en specialiserad utbildning som ger praktiska och teoretiska kunskaper för att arbeta som produktionstekniker i de flesta tillverkande företag samtidigt som du får eftertraktad kompetens att arbeta med formsprutning, formgjutning och värmeformning inom polymerindustrin.

Polymera material är komplexa och används överallt runt omkring oss, exempelvis i byggnadsmaterial, implantat och förpackningar. Tillverkarna är i stort behov av personer med kompetens som kan bidra till hållbar utveckling och effektivisering via bland annat LEAN.

 • Automationsteknik och digitalisering, 40 yhp
 • Examensarbete, 10 yhp
 • Kvalitetssäkring i polymerproduktion, 35 yhp
 • LEAN för produktionstekniker, 30 yhp
 • LIA 1, 25 yhp
 • LIA 2, 40 yhp
 • Polymera material, 30 yhp
 • Produktionsteknik och ekonomi 20 yhp
 • Projektarbete och kommunikation, 20 yhp
 • Tillverkningsprocess inom polymer, 50 yhp

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser:

 • Mekatronik 1 eller Produktionskunskap 1

ELLER

 • Teknik 1 eller Praktisk ellära

ELLER

 • motsvarande kunskaper

Bli behörig via vår behörighetsgivande förutbildning

Du som saknar den särskilda behörigheten kan under vecka 2-3, 2024, gå en behörighetsgivande förutbildning hos oss. Vid ett godkänt resultat på förutbildningen har du en garanterad plats på utbildningen Operativ produktionstekniker. För att kunna bli antagen till kursen krävs grundläggande behörighet.

Utbildningen utgår från de kurser som är en del av det särskilda behörighetskravet.

Kursen är CSN-berättigad och ges på heltid på distans.

Ansökan till förutbildningen görs via utbildningsledare Jon Johansson, jon.johansson@edu.lidkoping.se

Kom ihåg att ansöka till Operativ produktionstekniker samtidigt för att få en plats på huvudutbildningen.

Kursen går endast att söka om du saknar den särskilda behörigheten.

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar formella betyg/meriter för behörighet, men på annat sätt, tex. genom yrkeslivserfarenhet anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning och arbeta inom det yrke utbildningen leder till, kan du begära prövning av reell kompetens.

Hur gör jag om jag vill ansöka om bedömning av reell kompetens?

Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med att du lämnar in din ansökan. Observera att ansökan ska vara komplett oss till handa senast sista ansökningsdag.

Ansökningsförfarande vid reell kompetens

Börja med att göra en ansökan till utbildningen Operativ produktionstekniker, i ansökan klickar du i rutan Åberopa reell kompetens. Här ska du lämna en motivering, hänvisa till de dokument du kommer lämna in.

Fyll därefter i blanketten Formulär för bedömninga av reell kompetens. Vidare ska du skriva ett personligt brev där du med egna ord beskriver så noggrant och tydligt som möjligt hur du uppnått den efterfrågade kompetensen.

Kom ihåg att styrka de meriter du åberopar i ditt personliga brev med relevanta dokument som till exempel intyg/utlåtande/betyg från arbetsgivare, kursintyg osv.

Därefter laddar du upp dokumenten till din ansökan.

Ladda ner formulär för reell kompetens Pdf, 111 kB.

 

Bli behörig via vår behörighetsgivande förutbildning

Du som saknar den särskilda behörigheten kan under vecka 2-3, 2024, gå en behörighetsgivande förutbildning hos oss. Vid ett godkänt resultat på förutbildningen har du en garanterad plats på utbildningen Operativ produktionstekniker. För att kunna bli antagen till kursen krävs grundläggande behörighet.

Utbildningen utgår från de kurser som är en del av det särskilda behörighetskravet.

Kursen är CSN-berättigad och ges på heltid på distans.

Ansökan till förutbildningen görs via utbildningsledare
Jon Johansson senast den 31/12-2023, jon.johansson@edu.lidkoping.se

Kom ihåg att ansöka till Operativ produktionstekniker samtidigt för att få en plats på huvudutbildningen.


två kvinnor i studiemiljö

Genomförande

Utbildningen erbjuds på två orter, Lidköping och Skövde. Du väljer den studieort du önskar utgå ifrån när du ansöker. Lidköping är huvudort för utbildningen, vilket betyder att fysiska träffar med hela klassen kommer att äga rum några gånger per termin i Lidköping.

Upplägget på utbildningen är flexibelt och kan variera från kurs till kurs. Beroende på kursens innehåll och kursmoment ges föreläsningar antingen i helklass på plats i Lidköping, via föreläsningssändningar till våra studieorter eller via distansföreläsningar på Teams.

När vi sänder lärarledda föreläsningar från Lidköping följer du föreläsningarna i klassrum via tv-skärmar i realtid på din tilldelade studieort. Det kan även förekomma lärarledda föreläsningar i Skövde, med sändning till Lidköping.

Utbildningen omfattar 300 yh-poäng vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng.

Utbildningen ges på heltid, vilket motsvarar 40 timmar/vecka. När det inte är föreläsningar förväntas du ha tid att arbeta med självstudier och grupparbeten.

Utbildningen är CSN-berättigad.

Anne-Lie berättar vad som fick henne att börja studera till Operativ produktionstekniker hos oss på Campus Västra Skaraborg.

Virtuell Reality

För att underlätta de praktiska delarna i utbildningen använder vi oss av modern teknik i form av Virtuell Reality (VR) och Augmented Reality (AR) där de studerande får träna på bland annat Formsprutning. Det kompletterar den teoretiska undervisningen på ett bra sätt och möjliggör träning obundet av tid och plats. Vi kallar det en Förstärkt och upplevelsebaserad undervisning!

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis processoperatör, tekniker, produktionsberedare eller ställare på företag inom plast- och gummiindustrin men också övriga tillverkningsindustrin.

Ansvarsområden är bland annat att göra riskanalyser, styra och övervaka tillverkningsprocesser, säkerställa att dessa sker effektivt och med hög kvalitet men också att kunna åtgärda eventuella fel vilket kräver stor kunskap om såväl tillverkningsprocessen, utrustningen samt materialet.

Typ av examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

På yrkeshögskola ansvar du som studerande för att anskaffning av LIA-plats och det ställs höga krav på dig som studerande att ta ansvar för att söka och hitta LIA-platser och knyta egna kontakter.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning.

Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Marie Segerqvist

Titel: Utbildningsledare

Tel: 0510770926

E-post: Marie.Segerqvist@edu.lidkoping.se