Operativ produktionstekniker

Start
22 jan 2024
Var
Campus
Poäng/tid
300 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
300 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola

Ansökan till vårterminen 2024 är öppen.


Bli eftertraktad på arbetsmarknaden och var med och utveckla hållbara produktionsprocesser inom livsmedels-, läkemedels- och tillverkningsindustrin. Utbilda dig till Operativ produktionstekniker med inriktning polymera material. Utbildningen pågår under 1,5 år och omfattar 300 yrkeshögskolepoäng.

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats som ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands i hela Europa.

Beskrivning av programmet

Vi erbjuder en specialiserad utbildning som ger praktiska och teoretiska kunskaper för att arbeta som produktionstekniker i de flesta tillverkande företag samtidigt som du får eftertraktad kompetens att arbeta med formsprutning, formgjutning och värmeformning inom polymerindustrin.

Polymera material är komplexa och används överallt runt omkring oss, exempelvis i byggnadsmaterial, implantat och förpackningar. Tillverkarna är i stort behov av personer med kompetens som kan bidra till hållbar utveckling och effektivisering via bland annat LEAN.

  • Automationsteknik och digitalisering, 40 yhp
  • Examensarbete, 10 yhp
  • Kvalitetssäkring i polymerproduktion, 35 yhp
  • LEAN för produktionstekniker, 30 yhp
  • LIA 1, 25 yhp
  • LIA 2, 40 yhp
  • Polymera material, 30 yhp
  • Produktionsteknik och ekonomi 20 yhp
  • Projektarbete och kommunikation, 20 yhp
  • Tillverkningsprocess inom polymer, 50 yhp


 


OPT

 

Genomförande

Utbildningen erbjuds på två orter, Lidköping och Skövde. Lärarledda föreläsningar hålls på Campus Västra Skaraborg, med digital sändning till klassrum i Skövde två till tre dagar per vecka. Övriga dagar ägnas åt självstudier.

En stor del av utbildningen är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Här får du möjlighet att testa dina kunskaper i arbetslivet och prova på yrket. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger stora chanser till jobb direkt efter utbildningen.

Utbildningen omfattar 300 yh-poäng vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng.

Utbildningen är en platsbunden heltidsutbildning, 40 timmar/veckan och är CSN berättigad. 

Se en av våra studerande berätta om utbildningen och varför hon valde att studera till Operativ produktionstekniker.

Virtuell Reality

För att underlätta de praktiska delarna i utbildningen använder vi oss av modern teknik i form av Virtuell Reality (VR) och Augmented Reality (AR) där de studerande får träna på bland annat Formsprutning. Det kompletterar den teoretiska undervisningen på ett bra sätt och möjliggör träning obundet av tid och plats. Vi kallar det en Förstärkt och upplevelsebaserad undervisning!


Utbildningen leder till jobb

Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis processoperatör, tekniker, produktionsberedare eller ställare på företag inom plast- och gummiindustrin men också övriga tillverkningsindustrin.

Ansvarsområden är bland annat att göra riskanalyser, styra och övervaka tillverkningsprocesser, säkerställa att dessa sker effektivt och med hög kvalitet men också att kunna åtgärda eventuella fel vilket kräver stor kunskap om såväl tillverkningsprocessen, utrustningen samt materialet.


Examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

På yrkeshögskola ansvar du som studerande för att anskaffning av LIA-plats och det ställs höga krav på dig som studerande att ta ansvar för att söka och hitta LIA-platser och knyta egna kontakter.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jon Johansson

Titel: Utbildningsledare

Tel: 0510-770408

E-post: Jon.Johansson@edu.lidkoping.se