Gillar du trender, är kreativ och vill arbeta med händerna?

Beskrivning av programmet

På Campus Västra Skaraborg erbjuds lärlingsutbildning till frisör, i samarbete med De la Gardiegymnasiet i Lidköping.

  • Introduktion hantverket 200p
  • Frisör 1 200p
  • Frisör 2 200p
  • Frisör 3 200p
  • Frisör 4. 200p
  • Frisör 5. 200p
  • Frisör 6 a 100p
  • Material och miljö 100p
  • Gymnasiearbete/delarbete alt Tradition och utveckling 100p

Totalt: 1500p

Genomförande

Din praktik på arbetsplats (APL) gör du i din hemkommun. De teoretiska kurserna läser du på De la Gardiegymnasiet. Din praktikplats löser du själv.

Rekommenderade förkunskaper

Grundskolekompetens i svenska

Vuxenlärling är en utbildningsform som vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har en tillfällig anställning så kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna.

Lärlingsutbildningar som erbjuds är oftast utbildningar som det är lätt att få jobb inom (bristyrken). En stor del av utbildningen, minst 70 procent, sker ute på en arbetsplats med en handledare. Resterande del av tiden är teori som kan vara upplagd på skolan eller i form av eget arbete efter konsultation med din lärare.

Arbetsförlagd utbildning

Större delen av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där du kan komma att ha mycket kundkontakt i en ständigt utvecklande bransch. Det är mycket viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt att du har en datorvana. Du behöver ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Idé om annat yrke

Har du idéer om ett annat yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.

Kontakt

Fedja Filipovic

Tel: 0510-770391

E-post: Fedja.Filipovic@edu.lidkoping.se

Viktigt

Till kursstarten för varje lärlingsutbildning behöver du på egen hand kontakta ett företag där du kan fullgöra lärlingsutbildningen. Minst 70 % av utbildningen är förlagd på en arbetsplats med en handledare och resten är teori kombinerat med eget arbete eller träffar med läraren.

Hur går ansökan till?

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?