VVS-ingenjör - energi och teknik

Start
2 sep 2024
Var
Campus
Poäng/tid
415
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
415
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola

Ventilation, värme och sanitet (VVS) är ett av de mest efterfrågade kompetensområdena inom bygg- och konsultbranschen idag. Anledningen är att Sverige genomgår en exceptionell byggboom på grund av ökad befolkning, stora renoveringsbehov i äldre miljonprogram samt en industri som går på högvarv. Till detta ska läggas stora pensionsavgångar och behovet av ny kompetens i en snabbt föränderlig teknikmiljö utifrån nya lagar och förordningar.

Om utbildningen

VVS-ingenjörens kompetens spänner över ett brett arbetsfält, dels som konstruerande konsult och dels som uppdragsledare respektive projektledare för själva genomförandet. Kraven inom området energieffektivitet, hållbarhet och inomhusmiljö blir allt tydligare och påverkar såväl offentliga lokaler och industri som kontor och bostäder. Utvecklingen av ett effektivt byggande innebär större krav på utnyttjandet av moderna digitala verktyg liksom en snabb anpassning till nya tekniska lösningar och produkter. Behovet av VVS-ingenjörer med uppdaterad kompetens är stort.

Utbildningen är 2 år, 415 YH-poäng.

Behörighet

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för yrkeshögskola samt godkänt betyg i Ma 2 eller motsvarande kunskaper.

Utbildningens innehåll

 • Brandskydd
 • Branschanpassad CAD
 • Branschanpassad Matematik
 • Distributionssystem
 • Entreprenadjuridik och branschregler
 • Examensarbete
 • Klimatsystem med effekt och energiberäkning
 • Kontroll och provning
 • LIA 1
 • LIA 2
 • Produktionssystem
 • Projektekonomi
 • Projektering och byggnadsteknik
 • Projektledning för VVS-ingenjörer
 • Strömningslära
 • Styr- och reglerteknik
 • Termodynamiska kretsprocesser
 • Verksamhetsstyrningssystem

Genomförande

Utbildningen ägs av Varberg Campus. Du söker plats på utbildingen i Varberg eller till någon av deras satelitorter Lidköping eller Ljungby. Utbildningen sänds i realtid från klassrummet i Varberg till satelitorterna . Där följer du undervisningen i klassrum tillsammans med dina studiekamrater. Vissa delkurser sänds även digitalt till Varberg om utbildaren för delkursen befinner sig på annan ort. Då undervisningen sänds digitalt kan det öppna upp för möjligheten att delvis ta del av utbildningen på distans. Kontakta ansvarig utbildningsledare för att mer information om utbildningens upplägg och dina möjligheter.

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning har du kunskaper, färdigheter och kompetens som gör att du kan ta ansvar i rollen som projektör, konstruktör, uppdragsledare och projektledare inom konsultföretag, fastighetsbolag, byggentreprenör eller offentlig verksamhet.

Utbildningen kommer att ge dig de verktyg och den kompetens som krävs för att arbeta med och ta ett självständigt, professionellt ansvar för utredningar, beräkningar, projektering, konstruktion, projektledning, ekonomi och uppföljning av olika VVS-projekt.

Kontakt

Jadranka Stauber Näslund

Titel: Ekonomiadministratör

Enhet: Bildning

Tel: 0510770935

E-post: Jadranka.StauberNaslund@edu.lidkoping.se