Handel lärling Anpassad

Start
2 sep 2024
Var
Lidköping
Poäng/tid
800 p / 1 år
Studietakt
100%
Studieform
Anpassad utbildning
Start
---
Var
Lidköping
Poäng/tid
800 p / 1 år
Studietakt
100%
Studieform
Anpassad utbildning

Programmet riktar sig till personer som är intresserade av arbetsuppgifter som återfinns inom områden såsom affärsverksamhet och lagerhantering. Elever som väljer detta program får en grundläggande förståelse för yrken inom handel och varuhantering.

Beskrivning av utbildningen

Utbildningen är en lärlingsutbildning vilket innebär att En stor del av din utbildning innehåller praktisk träning på en arbetsplats, vilket kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Under denna period tillämpar du de kunskaper du förvärvar inom programmet tillsammans med en handledare på praktikplatsen, läraren på skolan har kontakt med elev och handledare under hela utbildningsperioden.

Utbildningen kommer att kombinera praktiska övningar med teoretiska genomgångar. Ditt studieupplägg kommer att vara 3 dagar praktik och 2 dagar skola.

  • Service och bemötande 100p
  • Hälsa 100p
  • Människokroppen 100p
  • Digital kompetens 100p
  • Samhällskunskap - arbetslivets villkor 100p
  • Lokalvård 100p
  • Återvinning och kretslopp 100p
  • Inköp och logistik 100p

Anpassad Lärlingsutbildning

När du läser en anpassad lärlingsutbildning så är du största delen av utbildningen ute och får praktiska kunskaper. Du ska göra minst tre dagar i veckan av utbildningen på din lärlingsplats. Det innebär att du kommer vara tre dagar i veckan ute på din lärlingsplats och två dagar i veckan i skolan, tiderna för din närvaro på praktikplatsen kommer att överenskommas mellan dig, din lärare och din praktikplats.

Vem kan studera på anpassad utbildning

Vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning, eller som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en förvärvad hjärnskada, har rätt/ behöriga att delta i komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå/gymnasial nivå. Rätten/behörigheten gäller från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år. Eleven ska sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?