Vård- och omsorgsutbildning, Lidköping

Ta chansen att utbilda dig inom vård och omsorg. Efter avslutad utbildning finns goda möjligheter till arbete.

Beskrivning av programmet

Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som ger grundläggande kunskaper för att arbeta som vård- och omsorgspersonal inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri och specialpedagogik.

Reguljärt – för nybörjare inom vård och omsorg

 • Du har kort eller saknar helt arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsområdet.
 • Du har inte läst några kurser alls inom vård och omsorg.

Komplettering

 • För dig med påbörjad utbildning inom vård- och omsorg eller som önskar läsa enstaka kurser.
 • Tidigare betyg bifogas i ansökan.

Validering – för dig med arbetslivserfarenhet från vård och omsorg

Obs!

Validering erbjuds inte hösten 2021.

Block 1 hösten 2021

 • Anatomi och Fysiologi 1, 50p
 • Omvårdnad 1, 100p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100p
 • Social omsorg 1, 100p
 • Gerontologi och geriatrik, 100p
 • SVE 1/ SVA 1, 100p (du som inte har betyg i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 sök denna kurs senast den 15 maj 2021)

Block 2 hösten 2021

 • Anatomi och Fysiologi 2, 50p
 • Omvårdnad 2, 100p
 • Hälso- o sjukvård 1, 100p
 • Social omsorg 2, 100p
 • Psykiatri 1, 100p
 • Psykologi 1, 50p

Genomförande

Utbildningen är uppdelad i tre block, totalt 60 veckor eller enligt individuell studieplan. Du studerar på Campus Västra Skaraborg i Lidköping. I utbildningen ingår förutom teoretiska studier även APL (arbetsplatsförlagt lärande – praktik).

Rekommenderade förkunskaper

Utbildningen är på gymnasial nivå så rekommenderade förkunskaper är motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Utbildningen innehåller APL – arbetsplatsförlagt lärande. På APL-platsen finns en handledare utsedd. Den sker på heltid och du följer din handledares schema.

I samråd med APL-samordnaren väljs verksamheter som motsvarar utbildningens krav och dina egna utbildningsmål. APL-samordnare på Campus Västra Skaraborg är Eva Fallkvist Norén, telefon 0510-77 13 06

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSNlänk till annan webbplats.
Heltid innebär att du studerar ca 40 timmar per vecka.

Campus Västra Skaraborg är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förbättra utbildningen.
Certifieringen är en kvalitetsgaranti, som innebär att du får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. Om du fullföljer en omvårdnadsutbildning inom ett lokalt Vård- och omsorgscollege och har betyg på minst 1500 poäng, får du ett diplom.

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?