Vård- och omsorgsutbildning, Lidköping

Start
22 jan 2024
Var
Lidköping
Poäng/tid
1500 p
Studietakt
100%
Studieform
Yrkesvux
Start
---
Var
Lidköping
Poäng/tid
1500 p
Studietakt
100%
Studieform
Yrkesvux

Vill du arbeta med människor? Då är Vård och omsorgsutbildningen något för dig. Efter avslutad utbildning har du goda möjligheter till arbete inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatriska verksamheter och verksamheter för personer med funktionsvariationer.

Beskrivning av programmet

Vård och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som ger dig kunskap och kompetens för arbete inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatriska verksamheter eller verksamheter för personer med funktionsvariationer.

Vård och omsorgsutbildning 60 veckor 1500 p

Du läser alla de kurser som ingår i vård och omsorgsutbildningen. Utbildning har både lärarledd undervisning och självstudier. Det förekommer obligatoriska moment som praktiska övningar, metodövningar och APL (arbetsplatsförlagd lärande).

För dig med påbörjad utbildning inom vård- och omsorg har du möjlighet att läsa enstaka kurser. För dig som har arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg finns mölighet att validera inom vård och omsorgsutbildningen.

Validering innebär att kunskap och färdigheter kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt. I valideringen ges du möjlighet att på olika sätt visa och reflektera över dina kunskaper och färdigheter. Validering sker både teoretiskt och praktiskt utifrån gymnasiekursernas ämnesmål, centralt innehåll och kunskapskrav.

Del 1

Anatomi och fysiologi 1 50p

Anatomi och fysiologi 2 50p

Psykologi 1 50p

Omvårdnad 1 100p

Social omsorg 1 100p

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100p

400p/450p

Del 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100p

Hälso- och sjukvård 1 100p

Psykiatri 1 100p

Gerontologi 1 100p

Social omsorg 2 100p

Samhällskunskap 1a1 50p

400p/550p

Del 3

Omvårdnad 2 100p

Hälso- och sjukvård 2 100p

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100p

Psykiatri 2 100p

VO specialisering/komvuxarbete 100p

500p

Genomförande

Utbildningen omfattar 60 veckor, vilket motsvarar ett och ett halvt års studier eller enligt individuell studieplan. Du studerar på plats i Lidköping i kombination med fjärrundervisning. I utbildningen ingår förutom teoretiska studier även APL (arbetsförlagt lärande).

Rekommenderade förkunskaper

Utbildningen är på gymnasial nivå så rekommenderade förkunskaper är motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Utbildningen innehåller APL – arbetsplatsförlagt lärande. På APL-platsen finns en handledare utsedd. Den sker på heltid och du följer din handledares schema. Under din APL kommer du att följa en eller flera handledare.

Du blir erbjuden APL plats inom Skaraborg, vilket innebär att du inte garanteras plats på din hemort.

I samråd med APL-samordnaren väljs verksamheter som motsvarar utbildningens krav och dina egna utbildningsmål. Du blir erbjuden APL plats inom Skaraborg, vilket innebär att du inte garanteras plats på din hemort.

APL-samordnare på Campus Västra Skaraborg är Cecilia Marton.

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN Länk till annan webbplats..
Heltid innebär att du studerar ca 40 timmar per vecka.

Campus Västra Skaraborg är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, vilket är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv som syftar till att förbättra utbildningen.
Certifieringen är en kvalitetsgaranti, som innebär att du får en efterfrågad utbildning med möjlighet till olika karriärvägar. Om du fullföljer en omvårdnadsutbildning inom ett lokalt Vård- och omsorgscollege och har betyg på minst 1500 poäng, får du ett diplom.

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?