Digital kommunikatör

Start
20 jan 2025
Var
Campus
Poäng/tid
300 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
300 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola

Utbildningen som leder dig till examen inom digital kommunikatör ger dig en spännande resa som förbereder dig för framtidens dynamiska kommunikationslandskap!

Denna utbildning ger dig djupgående kunskaper i content marketing och dess betydelse för företags kommunikationsstrategier. Du kommer att lära dig grundläggande kommunikationsteori och strategisk kommunikation, med fokus på målgruppsanalys och segmentering. Utforska målgruppernas digitala beteende och lär dig att utvärdera aktiviteter och strategier för att stärka varumärken. Förstå och bedöm vilka distributionskanaler, aktiviteter och samarbeten som bäst når definierade målgrupper.

 • Kommande utbildningsstart: januari 2025
 • Ansökan öppnar den 2 september och stänger den 31 oktober. Sista kompletteringsdatum är 31 oktober.

Kunskaper som utbildningen ger

Med fokus på metoder, analys och mätning av digitala kommunikationsinsatser, kommer du att kunna optimera marknadsföringsstrategier. Lär dig om ansvarsfrågor inom digital kommunikation och hur insatser kan leda till ökad försäljning och uppnå affärsmål. Genom att arbeta med budgetering, projektprocesser och verktyg från både linjära och agila perspektiv, kommer du att kunna hantera komplexa projekt effektivt. Slutligen, behärska verktyg och metoder för omvärldsbevakning för att hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna och konkurrenternas aktiviteter.

Utbildning är utformad för att ge dig de färdigheter och den kunskap som krävs för att bli en framgångsrik digital kommunikatör. Ta chansen att bli en nyckelspelare i företags digitala kommunikationsstrategier.

 • Kommunikation i digitala medier, 35 yhp
 • Digital produktionsplanering, 20 yhp
 • Analys och rapport, 20 yhp
 • Affärs- och organisationskunskap, 20 yhp
 • Projektmetodik, 20 yhp
 • Digital produktion, 30 yhp
 • LIA 1, 30 yhp
 • Juridik för kommunikatörer, 20 yhp
 • Trendspaning/Omvärldsbevakning, 15 yhp
 • Content marketing, 30 yhp
 • LIA 2, 50 yhp
 • Examensarbete, 10 yhp

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Särskild behörighet

Lägst betyget E/3/G i följande kurser:

 • Medier, Samhälle och kommunikation 1, samt Medieproduktion 1

ELLER

 • Medier, Samhälle och kommunikation 1, samt Digitalt skapande 1

ELLER

 • Medier, Samhälle och kommunikation 1, samt två av nedanstående kurser:
 • Fotografisk bild 1
 • Grafisk kommunikation 1
 • Film och TV-produktion 1

ELLER

motsvarande förvärvad kompetens i arbetslivet.

 

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar formella betyg/meriter för behörighet, men på annat sätt, tex. genom yrkeslivserfarenhet anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning och arbeta inom det yrke utbildningen leder till, kan du begära prövning av reell kompetens.

Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som du har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som du har från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, annan utbildning osv.

Om du blir behörig med din reella kompetens så anses du lika behörig till utbildningen som någon med formell behörighet. Tänk dock på att behörighet bara gäller denna utbildning - Operativ digital kommunikatör/Campus Västra Skaraborg.

Hur gör jag om jag vill ansöka om bedömning av reell kompetens?

Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med att du lämnar in din ansökan. Observera att ansökan ska vara komplett oss till handa senast sista ansökningsdag.

Ansökningsförfarande vid reell kompetens

Börja med att göra en ansökan till utbildningen Operativ digital kommunikatör, i ansökan klickar du i rutan Åberopa reell kompetens. Här ska du lämna en motivering, hänvisa till de dokument du kommer lämna in.

Fyll därefter i blanketten Formulär för kompetenskartläggning. Vidare ska du skriva ett personligt brev där du med egna ord beskriver så noggrant och tydligt som möjligt hur du uppnått den efterfrågade kompetensen och på vilket sätt du anser att din reella kompetens ger dig de förutsättningar som krävs för att klara utbildningen och dess yrkesroll trots att du inte har de särskilda förkunskaper som efterfrågas

Kom också ihåg att så långt det är möjligt, styrka de meriter du åberopar i ditt personliga brev med relevanta dokument som till exempel intyg/utlåtande/betyg från arbetsgivare, kursintyg osv.

Därefter laddar du upp dokumenten till din ansökan på YH-antagning.

Ladda ner formulär för reell kompetens Länk till annan webbplats.

 

Genomförande

Utbildningen erbjuds på tre orter, Borås Länk till annan webbplats., Lidköping och Uddevalla Länk till annan webbplats.. Du väljer den studieort du önskar utgå ifrån när du ansöker. Lidköping är huvudort för utbildningen, vilket betyder att fysiska träffar med hela klassen kommer att äga rum några gånger per termin i Lidköping.

Upplägget på utbildningen är flexibelt och kan variera från kurs till kurs. Beroende på kursens innehåll och kursmoment ges föreläsningar antingen i helklass på plats i Lidköping, via föreläsningssändningar till våra studieorter eller via distansföreläsningar på Teams.

När vi sänder lärarledda föreläsningar från Lidköping följer du föreläsningarna i klassrum via tv-skärmar i realtid på din tilldelade studieort. Det kan även förekomma lärarledda föreläsningar i Uddevalla och Borås, med sändning till övriga studieorter.

Utbildningen omfattar 300 yh-poäng vilket motsvarar 1,5 års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yh-poäng.

Utbildningen ges på heltid, vilket motsvarar 40 timmar/vecka. När det inte är föreläsningar förväntas du ha tid att arbeta med självstudier och grupparbeten.

Utbildningen är CSN-berättigad.

 

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kan din yrkesroll vara digital kommunikatör, digital marknadsförare, digital marknadsassistent eller kommunikatör inom sociala medier.

Du kan arbeta som anställd på ett företag, i en organisation eller som konsult. Du kan jobba inom de flesta branscher som exempelvis har en marknadsavdelning; på ett privat företags marknadsavdelning, på en kommunikationsbyrå eller webbyrå. Inom den offentliga sektorn kan du ha en funktion på till exempel en kommunikationsavdelning eller som kommunikatör för en förvaltning/enhet.

Typ av examen

Yrkeshögskoleexamen

 

Frågor och svar om utbildningen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

På yrkeshögskola ansvar du som studerande för att anskaffning av LIA-plats och det ställs höga krav på dig som studerande att ta ansvar för att söka och hitta LIA-platser och knyta egna kontakter.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning.

Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johanna Broberg

Titel: Utbildningsledare

Tel: 0510770938

E-post: Johanna.Broberg@edu.lidkoping.se