Socialpedagog

Start
aug 2024
Var
Campus
Poäng/tid
420 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
420 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola

Behandlingspedagog byter namn till Socialpedagog

För att säkerställa att alla som arbetar som behandlingspedagog har samma kompetens, har beslutet tagits att införa nationellt likvärdigt kursnamn och kursinnehåll. Det betyder att utbildningen Behandlingspedagog ändrar namn till Socialpedagog. Det innebär också att utbildningen får helt nya kursnamn och innehåll.

Kommande start: januari 2025

Ansökan till augusti 2024 är stängd.

YH-Flex

YH-flex - från validering till examen. Genom validering kan du tillgodoräkna dig tidigare betydande erfarenhet och kompetens som ger dig möjligheten till en snabb och flexibel väg till examen.

Läs mer här om YH-Flex Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 • Beroende & samsjuklighet, 35 YH-p
 • Examensarbete, 20 YH-p
 • Integrationspedagogiskt socialt arbete, 35 YH-p
 • LIA 1, 45 YH-p
 • LIA 2, 70 YH-p
 • Organisation, ledarskap & personlig utveckling, 20 YH-p
 • Psykisk ohälsa, 35 YH-p
 • Socialpedagogik & metodarbete, 40 YH-p
 • Socialpedagogiskt arbete med barn & unga, 50 YH-p
 • Socialpedagogiskt arbete, yrkesintroduktion, 30 YH-p
 • Utveckling socialisation & livsvillkor, 40 YH-p

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Särskild behörighet

 • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

ELLER

 • motsvarande kompetens.

Antagningen till utbildningen sker i flera steg. Alla behöriga sökande erbjuds genomföra ett urvalsprov som inleds med en enkät. Därefter kallas de med högst poäng till en gruppintervju.

Resultatet från enkät samt intervju sammanvägs med betygen för grundläggande behörighet och särskild förkunskap. Mer information om provet förmedlas om du konstateras behörig.

Reell kompetens

Om du saknar betyg som styrker din grundläggande behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning.

Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt intervju eller praktiskt test. Ladda ner formuläret genom att klicka på länken här nedan, fyll i och bifoga det tillsammans med din ansökan på yh-antagning.se.

Ladda ner formulär för reell kompetens Pdf, 111 kB.

Personer samtalar i trappa

Genomförande

Föreläsningarna ges på Campus Västra Skaraborg i samarbete med TUC Yrkeshögskola. Utbildningen är en heltidsutbildning på 420 YH-poäng, vilket motsvarar två års studietid. Föreläsningar sker på plats på Campus västra Skaraborg två till tre dagar i veckan och övriga dagar ägnar du åt självstudier.

Skolmiljö

Typ av examen

Yrkeshögskoleexamen

LIA – Lärande i arbete

En viktig del av utbildningen är Lärande i arbete (LIA) Länk till annan webbplats. och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. Det innebär att du som studerar, praktiskt tillämpar och lär dig ditt yrke ute på en arbetsplats. Du får handledning av personal som arbetar i yrkesrollen och du följer arbetsplatsens rutiner. Cirka en tredjedel av utbildningen är LIA där du lär dig yrkesrollen. LIAn är en mycket uppskattad del av utbildningen och ger dig en viktig och bra förståelse för vad som förväntas av dig som yrkesverksam. Den kan också ge dig värdefulla kontakter i arbetslivet som du kan ha nytta av efter examen.

I de flesta fall kan du välja att göra din LIA på den ort som passar dig. Om det inte finns företag på din hemort som anställer yrkesrollen du utbildar dig till, kan du behöva genomföra LIA på annan ort. Du kan då ansöka om merkostnadslån hos CS Länk till annan webbplats.N Länk till annan webbplats.

De flesta LIA-platser kräver ett utdrag ur belastningsregistret då det är ett krav för många arbetsplatser inom verksamhetsområdet. En del LIA-platser tar endast emot studerande som fyllt 25 år och en del har särskilda krav som t.ex längre tids drogfrihet.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.

Kontakt

Johanna Broberg

Titel: Utbildningsledare

Tel: 0510770938

E-post: Johanna.Broberg@edu.lidkoping.se