Automations- och digitaliseringsingenjör

Start
2 sep 2024
Var
Campus
Poäng/tid
400 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
400 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola

Är tillverkning, teknik och automation något som intresserar dig? Söker du ett yrke där du får jobba både praktiskt och teoretiskt? Automations- och digitaliseringsingenjör är ett yrke som både är omväxlande och utvecklande. Branschen har ett stort rekryteringsbehov.

Sista kompletteringsdag för start augusti 2024 är 16 juni.

Beskrivning av programmet

Genom utbildningen får du kunskaper kring bland annat automationsteknik, industriell kommunikation och säkerhet och att programmera PLC-system. Du får dessutom kunskap kring mekanik, hållfastlära och installation.

Programmet innåller följande kurser med respektive yrkeshögskolepoäng (yhp) 5 yhp motsvarar 1 veckas studier.

 • Industriell elteknik och CAD, 40 yhp
 • Driv- moch positioneringsteknik, 15 yhp
 • Industriell digitalisering, 25 yhp
 • Digital- och analog regelteknik, 25 yhp
 • PLC-system och programmering, 40 yhp
 • Virituell simulering och HMI/SCADA, 15 yhp
 • Cyber security OT och industriell IT, 15 yhp
 • Person- och maskinsäkerhet, 15 yhp
 • Digital fastighetsautomation, 15 yhp
 • Projektmetodik och dokumentation, 15 yhp
 • Teknisk engelska automation, 10 yhp
 • Mekanik och CAD, 20 yhp
 • Examensprojekt, 30 yhp
 • LIA 1, 20 yhp
 • LIA 2, 30 yhp
 • LIA 3, 55 yhp

Genomförande

Du kan studera i Halmstad, Lidköping eller Ljungby. Halmstad är huvudort. Väljer du att studera i Lidköping eller Ljungby sker utbildningen i realtid via telebild. Utbildningen är en heltidsutbildning, 40 timmar/veckan och du har rätt till studiemedel, CSN. Utbildningen omfattar 400 YH-poäng och motsvarar två års heltidsstudier.

Vad kan jag jobba som?

Efter utbildningen kommer du att kunna jobba med allt från konstruktion till installation och programmering inom tillverknings- och processindustrin. Det kan exempelvis var inom livsmedels-, fordons-, energi-, utvecklings-, förpacknings-, metallindustri samt konsult- och entreprenadverksamheter.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

Utbildningen innehåller tre LIA kurser:
LIA 1 = 4 veckor
LIA 2 = 6 veckor
LIA 3 = 11 veckor

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anne-Marie Kaufmann

E-post: Anne-Marie.Kaufmann@lidkoping.se