Start
22 aug 2022
Var
Campus
Poäng/tid
900 p
Studietakt
100%
Studieform
Yrkesvux
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
900 p
Studietakt
100%
Studieform
Yrkesvux

En barnskötare arbetar med att stimulera barns utveckling och lärande både motoriskt, intellektuellt, språkligt, socialt och emotionellt genom fri och styrd lek och mycket utevistelse.

Beskrivning av programmet

En barnskötare ska ha goda kunskaper om ledarskap, kommunikation och att arbeta utifrån läroplanen som finns för förskola (Lpfö18).

Barnskötaren ska tillsammans med arbetslaget utforma och genomföra det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen. Det pedagogiska arbetet ska ge förutsättningar för det livslånga lärandet för barnen. Ledarskap, kommunikation och dokumentation är centrala delar av uppdraget.

Utbildningen omfattar 900 gymnasiepoäng och det finns även möjlighet till ett gymnasiearbete som omfattar 100p Komvuxarbete. Den genomförs under ett läsår och pågår under 44 veckor.

Kursplan:

  • Människors miljöer, 100p
  • Pedagogiskt arbete, 200p
  • Skapande verksamhet, 100p
  • Lärande och utveckling, 100p
  • Specialpedagogik, 100p
  • Pedagogiska teorier och praktiker, 100p
  • Pedagogiskt ledarskap, 100p
  • Barns lärande och växande, 100p
  • Komvuxarbete 100p

Genomförande

Utbildningen är teoretisk men praktiska moment ingår i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), som är en obligatorisk del av utbildningen.
I utbildningen ingår 10 veckors APL under två perioder (höst- och vårtermin).

Campus ordnar APL-platser för alla elever och vi strävar efter att varje elev ska kunna få genomföra det i sin hemkommun. Dusom elev behöver vara förberedd på att du kan behöva åka till annan ort på grund av platsbrist.

Rekommenderade förkunskaper

Utbildningen är på gymnasial nivå så rekommenderade förkunskaper är motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå.

Utbildningen är teoretisk men praktiska moment ingår i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), som är en obligatorisk del av utbildningen.

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN Länk till annan webbplats..
Heltid innebär att du studerar ca 40 timmar per vecka.

För att få arbeta inom skola, barnomsorg och fritidsverksamhet måste man lämna registerutdrag från polisens belastningsregister till arbetsgivaren.

Vid frågor kontakta studie- och yrkesvägledarna: syvcampus@edu.lidkoping.se

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?