Barnskötare lärling

Start
26 aug 2024
Var
Lidköping
Poäng/tid
800 p / 1 år
Studietakt
100%
Studieform
Lärling
Start
---
Var
Lidköping
Poäng/tid
800 p / 1 år
Studietakt
100%
Studieform
Lärling

Vill du arbeta med barn? Då kanske barnskötarutbildningen är något för dig?

Barnskötare lärling innebär att du får både kunskaper genom studier i skolan och genom praktiskt arbete på en förskola.

Barnskötaren ska tillsammans med arbetslaget planera och genomföra det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen.

Som barnskötare skapar du goda och trygga relationer med alla barn och deras vårdnadshavare.

Ledarskap, kommunikation och samarbete är viktiga delar av uppdraget som barnskötare.

En barnskötare arbetar med att stimulera barns utveckling och lärande både motoriskt, intellektuellt, språkligt, socialt och emotionellt genom fri och styrd lek och mycket utevistelse.

Beskrivning av utbildningen

 • Utbildningen är en lärlingsutbildning där du får kunskaper genom praktik på en arbetsplats fyra dagar i veckan och genom studier i skolan en dag i veckan
 • Lärlingsutbildning är på gymnasial nivå
 • Utbildningen är på 1 år och på heltid
 • Utbildningen omfattar 800 poäng
 • Du behöver planera för egna studier utanför tiden på förskolan
 • När du är klar får du ett intyg från Campus Västra Skaraborg
 • Skolan ordnar en lärlingsplats. Om du själv har kontakt med en arbetsplats, där du har möjlighet att göra din praktik, ange gärna det under övrig info när du gör din ansökan.
 • För att få göra praktik på en förskolan måste du lämna ett registerutdrag från Polisens belastningsregister :Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.
 • Under utbildningen bekostar eleven själv litteraturen.

 • Pedagogiskt arbete, 200 p
 • Skapande verksamhet, 100 p
 • Lärande och utveckling, 100 p
 • Människors miljöer, 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 p
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 p
 • Specialpedagogik 1, 100 p

Genomförande

När du läser en lärlingsutbildning så är du största delen av utbildningen ute och får praktiska kunskaper på en förskola. Du ska göra minst 70% av utbildningen på din lärlingsplats. Det innebär att du kommer vara fyra dagar i veckan ute på din lärlingsplats och en dag i veckan i skolan eller eget arbete hemma, du gör arbetsplatsens tider men inte mer än 8 timmar per dag (inklusive lunch).

Rekommenderade förkunskaper

Utbildningen är på gymnasial nivå. Förkunskaper i svenska grund/svenska som andraspråk.

Vuxenlärling är en utbildningsform som vänder sig först och främst till dig som inte har slutbetyg från gymnasieskolan. Har du gymnasieutbildning men är arbetslös eller har en tillfällig anställning så kan du också söka lärlingsutbildning för vuxna.

Lärlingsutbildningar som erbjuds är oftast utbildningar som det är lätt att få jobb inom (bristyrken). En stor del av utbildningen, minst 70 procent, sker ute på en arbetsplats med en handledare. Resterande del av tiden är teori som kan vara upplagd på skolan eller i form av eget arbete efter konsultation med din lärare.

Arbetsförlagd utbildning

Större delen av utbildningen är förlagd på en arbetsplats där du kan komma att ha mycket kundkontakt i en ständigt utvecklande bransch. Det är mycket viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift samt att du har en datorvana. Du behöver ha godkänt betyg från grundskolan i svenska/svenska som andraspråk eller motsvarande.

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN. Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka.

Litteratur, resor till APL-plats och arbetskläder bekostas av dig som elev.

Kontakt

Fedja Filipovic

Tel: 0510770391

E-post: Fedja.Filipovic@edu.lidkoping.se

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?