Start
22 aug 2022
Var
Campus i Lidköping
Poäng/tid
100 p
Studietakt
25%
Studieform
Gymnasienivå
Start
---
Var
Campus i Lidköping
Poäng/tid
100 p
Studietakt
25%
Studieform
Gymnasienivå

Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar.

Beskrivning av kursen

  • Materia och kemisk bindning – bland annat modeller och teorier för materiens uppbyggnad och klassificering.
  • Reaktioner och förändringar – syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan.
  • Stökiometri – bland annat tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.
  • Analytisk kemi – kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering.
  • Kemins karaktär och arbetssätt – bland annat planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.

Rekommenderade förkunskaper

Svenska grund eller Svenska som andraspråk grund

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.