Samhällskunskap 1a2

I ämnet samhällskunskap studerar vi olika samhällsfrågor för att fördjupa våra kunskaper om människors livsvillkor.

Ansökningstider

  • Utbildningstid:17 jan 2022 - 3 jun 2022
    Ansökningsperiod:18 okt 2021 - 23 nov 2021 Öppen

Beskrivning av kursen

Under kursen Samhällskunskap 1a2 studeras särskilt

  • Politiska ideologier och välfärdsteorier
  • Privatekonomi, konsumenträtt och samhällsekonomi
  • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik
  • Samhällsekonomi i Sverige och internationellt
  • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället
  • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder

Genomförande

Under kursen erbjuds ca 2 längre lektionspass/vecka. På lektionerna varvas lärarledda genomgångar med lektionsuppgifter som genomförs enskilt eller i grupp.

Så här bedömer vi dina kunskaper

Du får tillfälle att visa dina kunskaper både skriftligt och muntligt i olika former som till exempel prov, skriftliga inlämningar, seminarier, diskussioner och rapportskrivning.

Rekommenderade förkunskaper

Svenska grund eller Svenska som andrasspråk grund

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?