Naturkunskap 1a1

Start
22 jan 2024
Var
Lidköping och distans
Poäng/tid
50 p
Studietakt
12,5%
Studieform
Gymnasienivå
Start
---
Var
Lidköping och distans
Poäng/tid
50 p
Studietakt
12,5%
Studieform
Gymnasienivå

Ämnet naturkunskap är ett tvärvetenskapligt ämne innehållande biologi, kemi, fysik och geovetenskap. I ämnet behandlas bland annat hälsa, energi och hållbar utveckling både teoretiskt och experimentellt.

Beskrivning av kursen

Naturkunskap 1a1 är en kurs med fokus på hållbar utveckling och innehåller:

  • ekologi och hållbar utveckling – hur arter (däribland människan) påverkar andra arter och sin omgivning och vad som påverkar populationers storlek och utveckling
  • energibegrepp och olika energikällors miljöpåverkan och hur långsiktigt hållbara de är
  • människans sexualitet och normer.

Rekommenderade förkunskaper

Svenska grund eller svenska som andraspråk grund.

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan.
Här kontaktar du studie- och yrkesvägledare.

 

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Kursen bygger på självstudier med stöd av lärare genom handledning. Du studerar självständigt enligt den planering som du får av din lärare och ni har kontakt via datorbaserad lärplattform samt via mail och telefon. Kursen passar dig som kan ta stort ansvar för dina studier och som vill kunna kombinera studier med arbete.

Under kursen förekommer ett antal obligatoriska moment som du deltar i på plats. Vilken typ av moment varierar mellan olika kurser. För att träffa lärare, delta i obligatoriska inslag i kursen och genomföra slutprov kan det vara nödvändigt att söka ledigt om du arbetar, eftersom dessa sker dagtid.

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?