Matematik grund

I ämnet matematik på grundläggande nivå kommer eleven ges tillfälle att utveckla sina kunskaper inom matematik och få en större förståelse för matematikens användning i vardags-, samhälls- och arbetslivet samt inom olika ämnesområden.

Ansökningstider

 • Utbildningstid:17 jan 2022 - 3 jun 2022
  Ansökningsperiod:18 okt 2021 - 23 nov 2021 Öppen

Beskrivning av kursen

Kursen ger bland annat kunskaper om

 • Taluppfattning och metoder för beräkningar
 • Geometriska objekt och dess egenskaper
 • Formler, ekvationer och grafer-Sannolikhet och statistik
 • Problemlösning

Kursen ska ge kunskap som motsvarar avslutad grundskoleutbildning åk 9 och vara förberedande för vidare studier i matematik på gymnasienivå.

Omfattning:

 • nationell delkurs 1, 100 p
 • nationell delkurs 2, 100 p
 • nationell delkurs 3, 200 p
 • nationell delkurs 4, 200 p

Rekommenderade förkunskaper

Avslutad SFI och Svenska som andraspråk delkurs 1 eller motsvarande om du har annat modersmål än svenska.

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar nivån grundskola och är för dig som saknar betyg från grundskolan.

Det kan handla om enstaka betyg i något ämne eller ett helt slutbetyg. Campus Västra Skaraborg prioriterar ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska och samhällskunskap, vilka ger dig en bra grund för fortsatta studier på gymnasial nivå.

Du som har behov av att studera andra grundläggande kurser än de som finns listade kontaktar rektor Pierre Andersson

Antagningsbesked

Antagningsbesked för kurs med start 25 oktober skickas i slutet av vecka 41 till den e-postadress som du angav vid ansökan.

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?