Industriteknik lärling grundläggande

Start
15 jan 2024
Var
Lidköping
Poäng/tid
950 p
Studietakt
100%
Studieform
Lärling
Start
---
Var
Lidköping
Poäng/tid
950 p
Studietakt
100%
Studieform
Lärling

Är du intresserad av industriteknik? Då kan denna grundläggande utbildning i industriteknik vara något för dig!

Beskrivning av Industri lärling

Utbildningen är på ett år och du studerar i Lidköping.

Du får kunskaper i grundläggande industriteknik, produktion och materialkunskap inom industrin.

Beskrivning av lärlingsutbildningen

Lärlingsutbildning för vuxna riktar sig till dig som vill skaffa dig kunskap genom mycket praktisk erfarenhet på en arbetsplats inom valt yrkesområde.

Din utbildning genomförs minst 70% på en praktikplats för att få ett arbetsplatsförlagt lärande och en nära kontakt med arbetslivet. De teoretiska inslagen i kurserna inhämtas genom individuella självstudier med stöd av teori på skolan. Du har en regelbunden kontakt med yrkeslärare under hela utbildningen.


Innehåll i programmet

Industritekniska processer 1INUINU01100

Avhjälpande underhåll 1

DRIAVH01100

Produktionskunskap 1

PRDPRO01100

Människan i industrin 1

MÄIMÄN01100

Produktionsutrustning 1

PRUPRD01S100

Datorstyrd produktion 1

DARDAT01S100

Allmän automationsteknik

AUOALL0100

Industriell mätteknik grund

PRUIND050

Tillverkningsunderlag 1

TILTIL01100

Materialkunskap 1

MAEMAT01100

Genomförande

Utbildningen är förlagd till De la Gardie gymnasiet i Lidköping och är ett samarbete mellan Campus Västra Skaraborg och De la Gardie gymnasiet.

Rekommenderade förkunskaper

Utbildningen är på gymnasial nivå. Rekommenderande förkunskaper svenska grund/svenska som andraspråk grund

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN. Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka.

Litteratur, resor till APL-plats och arbetskläder bekostas av dig som elev.