Industriteknik grundläggande

Start
21 aug 2023
Var
Vara
Poäng/tid
800 p
Studietakt
100%
Studieform
Yrkesvux
Start
---
Var
Vara
Poäng/tid
800 p
Studietakt
100%
Studieform
Yrkesvux

Är du intresserad av industriteknik? Då kan denna grundläggande utbildning i industriteknik vara något för dig!

Beskrivning av programmet

Utbildningen är på ett år och du studerar i Vara.

Du får grundläggande kunskaper i svets, produktion och materialkunskap inom industrin.

I utbildningen ingår också HLR, Truckutbildning, Heta arbeten och Kran/Travers och säkra lyft.

I utbildningen ingår APL (arbetsförlagt lärande)


Kurser 800 p

  • Svets Grund 100p
  • Produktionsutrustning 1 100p
  • Tillverkningsunderlag 1 100p
  • Människan i industrin 100p
  • Materialkunskap 1 100p
  • Cad 1 50p
  • Kälsvets 1 100p (valfri svetsmetod)
  • Kälsvets 1 100p (annan svetsmetod)
  • Interna transporter 50p

 

Genomförande

Utbildningen är förlagd till Lagmansgymnasiet i Vara och är ett samarbete mellan Campus Västra Skaraborg och Lagmansgymnasiet.

Rekommenderade förkunskaper

Utbildningen är på gymnasial nivå. Rekommenderande förkunskaper svenska grund/svenska som andraspråk grund

Utbildningen är teoretisk men praktiska moment ingår i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), som är en obligatorisk del av utbildningen.

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN. Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka.

Litteratur, resor till APL-plats och arbetskläder bekostas av dig som elev.