CNC operatör

Start
26 aug 2024
Var
Vara
Poäng/tid
900 p / 1 år
Studietakt
100%
Studieform
Yrkesvux
Start
---
Var
Vara
Poäng/tid
900 p / 1 år
Studietakt
100%
Studieform
Yrkesvux

Vill du arbeta som CNC operatör?

Utbildningen till CNC-operatör är på gymnasienivå. Utbildningen ger dig kunskaper inom maskinell materialbearbetning och produktion.

Du lär dig att tolka ritningar och beskrivningar, bedöma kvalitet i produktionen och att kommunicera med facktermer.

Beskrivning av programmet

I utbildningen får du kunskaper om hur en produkt blir till i en produktion; från ritning, beräkningar, verktygsval, programmering och iordningställande av maskin och utrustning till bedömning av kvalitet och resultat.

Snabba förändringar

Du får även kunskap om organisation, planering och ledning, vilket ger möjlighet att förstå individens roll i helheten.

Datorer och olika programvaror används i allt större utsträckning för till exempel planering, programmering samt simulering av produktion och bearbetning.

Yrket kräver att du kan ta initiativ både enskilt och i grupp. Det industritekniska området förändras snabbt och utbildningen syftar också till fortsatt lärande i yrkeslivet. Arbetsmiljö och säkerhet är centrala begrepp inom industrin.

Du studerar på plats i Vara.

Kursplan, 900 poäng

  • Cad 1, 50 poäng
  • Cad 2, 50 poäng
  • Datorstyrd produktion 1, 100 poäng
  • Datorstyrd produktion 2, 100 poäng
  • Datorstyrd produktion 3, 100 poäng
  • Datorstyrd produktkon 4, 100 poäng
  • Cad/cam, 100 poäng
  • Produktionsutrustning, 100 poäng
  • Tillverkningsunderlag 1, 100 poäng
  • Industritekniska processer, 100 poäng

Kurserna kan komma att justeras

Genomförande

Utbildningen är förlagd till Lagmansgymnasiet i Vara och är ett samarbete mellan Campus Västra Skaraborg och Lagmansgymnasiet.

Under utbildningen bekostar eleven själv litteraturen.

Rekommenderade förkunskaper

Utbildningen är på gymnasial nivå. Rekommenderande förkunskaper är att du har kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå och matematik på grundskolenivå.

Utbildningen är teoretisk men praktiska moment ingår i det arbetsplatsförlagda lärandet (APL), som är en obligatorisk del av utbildningen.

Utbildningen är på heltid och är berättigad till studiemedel via CSN. Heltid innebär att du får ägna dig åt studier ca 40 timmar per vecka.

Litteratur, resor till APL-plats och arbetskläder bekostas av dig som elev.