Grundlärarprogrammet förskoleklass - åk 3

Start
2 sep 2024
Var
Campus
Poäng/tid
240 hp
Studietakt
100%
Studieform
Högskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
240 hp
Studietakt
100%
Studieform
Högskola

Vill du ha ett viktigt och kreativ jobb? Då kan du läsa till Grundlärare för förskoleklass – åk 3, Karlstads universitet på Campus Västra Skaraborg.

Logotype Karlstads universitet

Beskrivning av programmet

Alla ämnesstudier kombineras med praktiska och estetiska uttrycksformer. Under VFU:n, den del av utbildningen som är förlagd till skolverksamhet, kommer du att få en nära kontakt med skolans vardag.

 

Ansökan

Ansökan är öppen 15 mars till 15 april, 2024.

Du söker via Antagning.se - Anmälan till högskola och universitet Länk till annan webbplats.
Ansökningskod plats Lidköping: KAU-80337

 

 • Skola som system och idé – grundlärare, 15 hp
 • Den lärande eleven, 15 hp
 • Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 30 hp
 • Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 30 hp
 • Engelska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 15 hp
 • Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 15 hp
 • Samhällsorienterande ämnen för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 7,5 hp
 • Naturvetenskap och teknik F-3, 22,5 hp
 • Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3 II, 15 hp
 • Leda lärande – grundlärare, 15 hp
 • Bedömning i praktik och teori – grundlärare, 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning III – grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3, 15 hp
 • Vetenskaplig metod och utvecklingsarbete – grundlärare, 7,5 hp
 • Examensarbete, 30 hp

Verksamhetsförlagd utbildning – praktik

Läs mer om utbildningen Länk till annan webbplats.

Informationsblad om utbildningen Pdf, 700.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Genomförande

Utbildningen startar hösten 2024 och omfattar 240 hp, 4 års studier på heltid och dagtid med grupparbete och telebildsändningar på Campus Västra Skaraborg flera dagar i veckan samt 3-4 obligatoriska närträffar, 2-3 dagar/närträff, vid Karlstads universitet varje termin. Exempel på undervisningsformer är seminarier, föreläsningar, gruppövningar, laborationer.

Dina teoretiska studier varvas med VFU – Verksamhetsförlagd utbildning. Då får du pröva ditt framtida yrke under handledning. Du kommer även att möta yrkesverksamma lärare som undervisar i kurserna på universitetet.

Vad kan jag jobba som?

Efter avslutade studier kan du jobba som lärare i förskoleklass samt grundskolans årskurs 1-3.

En lärarexamen på avancerad nivå ger dig möjlighet att söka forskarutbildning. Du kan även söka utbildning på avancerad nivå till speciallärare. Du måste uppfylla de särskilda behörighetskraven som ställs

Arbetsmarknaden är ljus för dig som väljer att studera Grundlärarprogrammet förskoleklass – åk 3. Prognoser visar att välutbildade grundlärare för lägre åldrar kommer att vara efterfrågade under en lång tid framöver.

Examen

Grundlärarexamen på avancerad nivå

Vill du veta mer om att studera på universitet eller högskola. På studera.nu Länk till annan webbplats. hittar du information och inspiration.

Kontakt

Anne-Marie Kaufmann

E-post: Anne-Marie.Kaufmann@edu.lidkoping.se