Historia 1a2

Start
26 aug 2024
Var
Lidköping
Poäng/tid
50 p
Studietakt
12,5%
Studieform
Gymnasienivå
Start
---
Var
Lidköping
Poäng/tid
50 p
Studietakt
12,5%
Studieform
Gymnasienivå

Historia behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna liksom nutida tolkningar av dessa.

Beskrivning av kursen

Kursen historia 1a2, är en fortsättning på kursen historia 1a1, och handlar om att studera hur förändringar går till genom historien som till exempel:

  • långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem
  • industrialisering och demokratisering i Europa och Sverige
  • historiskt källmaterial som speglar människors roll genom historien såsom mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Rekommenderade förkunskaper

Svenska grund eller svenska som andraspråk grund.

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan.
Här kontaktar du studie- och yrkesvägledare.

 

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Kursen bygger på självstudier med stöd av lärare genom handledning. Du studerar självständigt enligt den planering som du får av din lärare och ni har kontakt via datorbaserad lärplattform samt via mail och telefon. Kursen passar dig som kan ta stort ansvar för dina studier och som vill kunna kombinera studier med arbete.

Under kursen förekommer ett antal obligatoriska moment som du deltar i på plats. Vilken typ av moment varierar mellan olika kurser. För att träffa lärare, delta i obligatoriska inslag i kursen och genomföra slutprov kan det vara nödvändigt att söka ledigt om du arbetar, eftersom dessa sker dagtid.

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?