Fysik 1a

Start
26 aug 2024
Var
Lidköping
Poäng/tid
150 p
Studietakt
37%
Studieform
Gymnasienivå
Start
---
Var
Lidköping
Poäng/tid
150 p
Studietakt
37%
Studieform
Gymnasienivå

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. Med hjälp av experiment och observationer studeras grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier.

Beskrivning av kursen

Fysik 1a behandlar grunderna i ämnet fysik och kursens innehåll är:

  • rörelse och krafter – bland annat tryck, hastighet, acceleration, rörelsemängd och Einsteins beskrivning av rörelse vid höga hastigheter
  • energi och energiresurser – bland annat arbete, effekt, potentiell energi, rörelseenergi, elektrisk energi, termisk energi, strålnings- och kärnenergi
  • klimat och väderprognoser - bland annat fysikaliska modeller och mätmetoder för att göra prognoser för klimat och väder.

Rekommenderade förkunskaper

Svenska grund eller svenska som andraspråk grund.

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan.
Här kontaktar du studie- och yrkesvägledare.

 

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Kursen bygger på självstudier med stöd av lärare genom handledning. Du studerar självständigt enligt den planering som du får av din lärare och ni har kontakt via datorbaserad lärplattform samt via mail och telefon. Kursen passar dig som kan ta stort ansvar för dina studier och som vill kunna kombinera studier med arbete.

Under kursen förekommer ett antal obligatoriska moment som du deltar i på plats. Vilken typ av moment varierar mellan olika kurser. För att träffa lärare, delta i obligatoriska inslag i kursen och genomföra slutprov kan det vara nödvändigt att söka ledigt om du arbetar, eftersom dessa sker dagtid.

1

Individuell studieplan

2

Logga in

3

Vad händer nu?