Praktisk Ellära

Start
---
Var
Lidköping
Poäng/tid
100 p
Studietakt
100%
Studieform
Gymnasienivå

Kursen är en behörighetsgivande kurs för flera tekniska utbildningar till exempel Automation-och digitaliseringsingenjör, Energitekniker och Operativ Produktionstekniker. Dessa utbildningar kan du läsa på Campus. Den riktar sig även till dig som vill få kunskaper i praktiskt ellära.

Centrala innehållet i kursen:

  • Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning.
  • Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer.
  • Elektriska storheter och samband.
  • Mätinstrument och metoder för att mäta elektriska storheter.
  • Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion.
  • Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning.
  • TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning.
  • Elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan.
  • Skyddsledarens funktion och verkan.
  • Säkerhetsfrågor, bestämmelser och standarder inom elområdet.

Genomförande

I kursen praktiskt ellära kommer du bland annat få kunskaper om elsystemets uppbyggnad och funktion, elektiskt material ex. ledare, halvledare och isolatorer. Du får även kunskaper om mätinstrument och metoder för att mäta elektriska storheter.

Praktisk ellära bedrivs i samarbete med De la Gardiegymnasiet och alla lektioner sker i lokaler på De la Gardiegymnasiet. Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Lektioner genomförs på skolan, vissa lektioner kan komma att genomföras digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.


Rekommenderad förkunskaper

Svenska grund eller Svenska som andraspråk

Att läsa på gymnasial nvå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser.