Religionskunskap 1

Ämnet religionskunskap syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper om olika religioner, livsåskådningar och etik.

Ansökningstider

  • Utbildningstid:17 jan 2022 - 3 jun 2022
    Ansökningsperiod:18 okt 2021 - 23 nov 2021 Öppen

Beskrivning av kursen

Kursen Religionskunskap 1 har fokus på världsreligionerna; kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Vi studerar religionerna i relation till individen och samhället. Vi lär oss också mer om etiska modeller och icke-religiösa livsåskådningar.

Genomförande

Kursen erbjuds i två olika studieformer. Om du väljer att läsa reguljärt så får du i ca. 2 timmar undervisning per vecka med genomgångar, diskussioner, övningar och filmer. Mellan lektionstillfällena arbetar du med inläsning och repetition på egen hand. Om du väljer att läsa kursen i flexibel form arbetar du mer på egen hand och lämnar in inlämningsuppgifter varje vecka samt får handledning utifrån överenskommelse med läraren.

Så här bedömer vi dina kunskaper

Dina kunskaper bedöms genom skriftliga prov och inlämningsuppgifter men även genom muntliga diskussioner och seminarier.

Rekommenderade förkunskaper

Svenska grund eller Svenska som andraspråk grund

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Antagningsbesked

Antagningsbesked för kurs med start 17 januari skickas i slutet av vecka 51 till den e-postadress som du angav vid ansökan.

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?