Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. Biologins sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till globala ekosystem.

Ansökningstider

  • Utbildningstid:17 jan 2022 - 3 jun 2022
    Ansökningsperiod:18 okt 2021 - 23 nov 2021 Öppen

Beskrivning av kursen

  • Cell- och molekylärbiologi
    Cellers livscykler och differentiering, celldelars funktion och cell- och molekylärbiologins användningsområden.
  • Organismens funktion
    Bland annat fysiologi hos människan och andra djur. Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser. Immunsystem, smittspridning och infektion. Mikroorganismer och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Livscykler och fysiologi hos växter och svampar.
  • Biologins karaktär och arbetsmetoder.

Rekommenderade förkunskaper

Biologi 1 eller motsvarande

Att läsa på gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning är för dig som saknar gymnasiekompetens i en eller flera kurser och för dig som helt saknar ungdomsgymnasiet.

Kurser på gymnasienivå kan läsas på olika sätt, till exempel på distans eller vanliga lektioner. Kontakta våra studie- och yrkesvägledare för att få hjälp att utforma en studieplan

Kursen genomförs i grupp med lektioner ledda av lärare på bestämda tider. Vissa lektioner genomförs på skolan, andra lektioner genomförs digitalt. Du får träffa din grupp varje vecka och får möjlighet att lära tillsammans med andra.

Kursen passar för dig som vill ha mycket kontakt med din lärare och hjälp att strukturera dina studier.

Antagningsbesked

Antagningsbesked för kurs med start 17 januari skickas i slutet av vecka 51 till den e-postadress som du angav vid ansökan.

1

Individuell studieplan

2

Användarkonto

3

Logga in

4

Vad händer nu?