VVS-ingenjör

Start
5 aug 2024
Var
Distans
Poäng/tid
400 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Distans
Poäng/tid
400 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola

Kontor, bostäder, offentliga lokaler – i princip allt som byggs i dag kräver kvalificerade ingenjörer som kan utforma VVS-, kyl- och luftsystem.

Sista kompletteringsdag: 2024-04-26

Beskrivning av programmet

Det är i dagsläget stor brist på VVS-ingenjörer, så efter avslutad utbildning kommer du minst sagt vara efterlängtad.

Som VVS-ingenjör jobbar du bland annat med att leda och utföra installationsprojekt utifrån tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

 • Brandskydd
 • Byggkonstruktion
 • Energieffektivisering – övergripande
  systemdesign
 • Entreprenadjuridik
 • Examensarbete
 • Förnyelsebar energi
 • Inneklimat för komfort och hälsa
 • Kommunikation
 • Kylteknik/klimatsystem
 • LIA 1
 • LIA 2
 • LIA 3
 • Luftbehandlingsinstallationer
 • Miljöcertifiering
 • Projektprocessen
 • Spillvatten- dagvatten- och tappvatteninstallationer
 • Styr- och övervakningssystem
 • Tillämpad CAD-konstruktion
 • Värmeinstallationer

Genomförande

 Hela utbildningen ges på distans med 2-3 träffar per termin i Nyköping eller i den ort du väljer i samband med att du söker.
Läs mer om VVS-ingenjör. Länk till annan webbplats.

Utbildningen omfattar 400 yhp på heltid i två år. En vecka motsvarar 5 yhp.

Vad kan jag jobba som?

 • VVS-ingenjör
 • VVS-konstruktör
 • Du har till exempel kompetens:
 • Att projektera vvs-, kyl och luftsystem med tillämpning av de lagar och regler som gäller i branschen och med fokus på hållbart byggande och energieffektivitet.
 • Att förstå sambanden mellan vvs-tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter för att kunna föreslå och projektera system som möjliggör en god inomhusmiljö.
 • Att arbeta i projektform och ansvara för vvs-konstruktioner.
 • Att projektera och ta fram alla nödvändiga installationsritningar med hjälp av CAD.
 • Du kan arbeta både inom bygg– och anläggningsbranschen eller på konsultföretag. VVS- ingenjörsutbildningen är framtagen i nära samarbete med arbetslivet, både vad gäller teoretiska ämnen och praktik.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jadranka Stauber Näslund

Tel: 0510770935

E-post: Jadranka.StauberNaslund@edu.lidkoping.se