Produktionstekniker - ett framtidsyrke

Det råder framtidstro inom svensk industri och behovet av kvalificerad personal är stort. Campus Västra Skaraborgs 1,5-åriga yrkeshögskoleutbildning, Operativ produktionstekniker med specialisering inom polymera material, är ett direkt svar på det och ger jobb på hemmaplan.

– Utbildningen förbereder dig för en karriär inom produktion där du kan arbeta både operativt och till viss del strategiskt, säger Jon Johansson, utbildningsledare.

Svensk industri har länge ropat högt efter personal och bristen på kvalificerad arbetskraft beskrivs som en ödesfråga. Efter pandemin har efterfrågan på personal ökat ytterligare samtidigt som tjänsterna är komplexa med höga kompetenskrav för att kunna bidra till en effektiv och hållbar produktion. Polymerindustrin är en av branscherna med allra störst behov.

Två personer i verkstadsmiljö

Ett resultat av tät samverkan med näringslivet

I februari 2022 startar därför Campus Västra Skaraborg i Lidköping den helt nya yrkeshögskoleutbildningen, Operativ produktionstekniker, 300 yrkehögskolepoäng, YHP. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med näringslivet och är särskilt inriktad på polymera material.


– Utbildningen ger dig en bra teknisk grund att stå på och spets att arbeta med modern teknik för att vara med och utveckla framtidens arbetssätt inom produktion. Du lär dig tillverkningsprocesserna att kvalitetssäkra inom polymerindustrin och får även en inblick i att nyttja modern teknik inom automation och digitalisering och möjligheterna med den, säger Jon Johansson, utbildningsledare.

Innehåller både kurser och praktik

Utbildningen innehåller kurser inom bland annat automationsteknik och digitalisering, produktionsteknik och ekonomi. Ett stort fokus ligger även på kurser inom tillverkningsprocesser inom polymer, projektarbete och kommunikation.

En stor del av utbildningstiden består av lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats som ger eleverna möjlighet att utveckla kunskaper på plats i arbetslivet. De företagskontakter som knyts under LIA-perioderna leder många gånger till jobb direkt efter utbildningen. Eleverna kan göra sin LIA såväl i Sverige som utomlands i hela Europa.

– I utbildningen ingår två perioder av Lärande i arbete (LIA-praktik) vilket är en kurs som genomförs ute på arbetsplatserna, det är en viktig del i utbildningen för att knyta kontakter och skaffa praktisk arbetslivserfarenhet, säger Jon Johansson.

OPT VOlvo

Produktionstekniker - ett framtidsyrke med utveckling i fokus

Jon Johansson som är utbildningsledare beskriver arbetet inom industrin som synonymt med samarbete och omväxling. Han började själv sin yrkesbana som operatör inom industrin och har genom arbete och utbildning fortsatt till tjänster som produktionskoordinator, produktionsledare och produktionschef.

Utvecklingsfokuset bekräftas också av Johan Larsson, teknisk chef på Nolato Gota, ett av företagen som ingår i ledningsgruppen för utbildningen.

– Som produktionstekniker kan du arbeta praktiskt samtidigt som yrket är föränderligt. Arbetsdagarna är inte likadana utan har stor omväxling där du som produktionstekniker också kan arbeta med en mängd simuleringar i digitala miljöer, säger Johan Larsson och fortsätter:

– Vi ser att vi långsiktigt kommer ha behov av tekniker och tror på idén med en yrkesutbildning som är både praktisk och teoretisk. Ska vi få en god kompetensförsörjning behövs denna utbildning, säger han.

I ledningsgruppen för utbildningen finns bland annat två Götene företag, Prototal PDS och Nolato Gota. Nolato Gota är en underleverantör till fordonsindustrin och i ledningsgruppen för Operativ produktionstekniker ingår också bolag som verkar inom läkemedels-, livsmedel- och tillverkningsindustrin.

Leder utbildningen till jobb?

- Ja, absolut! Vi har anställt personer som gjort sin LIA hos oss. Vi som arbetsgivare ser också att vi genom LIA-perioderna har chans att lära känna de studerande, säger Johan Larsson.

 

 

Filmer om utbildningen

I filmerna berättar Jon Johansson, utbildningsledare, lite mer om yrkeshögskoleutbildningen Operativ produktionstekniker.

Är utbildningen något för dig?
Om vem utbildningen passar för.

Vad innebär jobbet?
Om vad jobbet som
Operativ produktionstekniker innebär.

Finns det jobb?
Om hur arbetsmarknaden ser ut
efter utbildningens slut.

Vad är polymera material?
Om vad polymera material
(plaster) egentligen är.

Kontakt

Jon Johansson

Titel: Enhetschef tf

Tel: 0510770408

E-post: Jon.Johansson@edu.lidkoping.se

Information om behörighet

Saknar du behörighet? Kontakta studie- och yrkesvägledning på Campus. Telefon: 0510-77 13 33, Tisdagar: 09:30 – 10:30 Torsdag: 13:00 -14:00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: campuslidkoping@edu.lidkoping.se