Energitekniker specialisering vindkraft

Start
jan 2025
Var
Campus
Poäng/tid
400 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola
Start
---
Var
Campus
Poäng/tid
400 yhp
Studietakt
100%
Studieform
Yrkeshögskola

I Sverige är vindkraft den tredje största källan för elproduktion efter vatten- och kärnkraft. Vindkraftsel utgör 12 procent av den totala elproduktionen, en siffra som kommer att öka de närmaste åren. Detta gör att branschen kommer att ha ett ständigt växande behov av energitekniker med kompetens att sköta drift, löpande underhåll samt service av allt fler och större vindkraftsturbiner.

Beskrivning av programmet

Vindkraften byggs ut alltmer och den tekniska utvecklingen går snabbt. Arbetsplatserna är många och efterfrågan på kompetens är stor. Exempelvis måste energibolagen och de svenska vindkraftsbolagen idag rekrytera tekniker från andra länder för att klara av det växande behovet kring drift, underhåll och service.

 • Arbetsmiljö och säkerhet, 10 yhp
 • Datateknik och IT-kommunikation, 10 yhp
 • Elkraft för energitekniker, 45 yhp
 • Ellära för energitekniker, 25 yhp
 • Energiteknik, 30 yhp
 • Examensarbete, 20 yhp
 • Hydraulik och mekanik, 15 yhp
 • Kraftanläggningar, 25 yhp
 • LIA 1, 60 yhp
 • LIA 2, 70 yhp
 • Miljö och hållbar utveckling, 10 yhp
 • Styr- och reglerteknik, 20 yhp
 • Underhållsplanering och ekonomi, 20 yhp
 • Vindkraftssystem, 20 yhp
 • Tillämpad matematik för energitekniker, 20 yhp

Genomförande

Utbildningen ges på heltid vid Campus Västra Skaraborg i Lidköping med sändning från Campus Varberg som är huvudman för utbildningen.
Lärarledda lektioner varvas med självstudier, grupparbeten, workshops och flera studiebesök.

Utbildningen ger dig 400 YH-poäng under två år, en vecka motsvarar 5 yh-poäng.

Energitekniker specialisering vindkraft | Yrkeshögskoleutbildning | Studera (varberg.se) Länk till annan webbplats.

Vad kan jag jobba som?

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som tekniker inom energi- och vindkraftsbranschen. Förutom god kännedom om vindkraftsteknik har du tillägnat dig kunskap inom en-ergisystem, el, instrument, hydraulik, data samt miljö- och energieffektivisering.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anne-Marie Kaufmann

Enhet: Bildning

E-post: Anne-Marie.Kaufmann@edu.lidkoping.se