Redovisningsekonom

Någon mer start av utbildningen är inte planerad i Lidköping.

Är du intresserad av ekonomi och har fallenhet för siffror? Är du analytisk, noggrann, strukturerad och har förmåga att se helheten? Utbilda dig då till redovisningsekonom. Ett yrke med stor efterfrågan på arbetsmarknaden.

En stor del av utbildningstiden är LIA (lärande i arbete) på en arbetsplats som ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper i arbetslivet. De kontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands i hela Europa.

Utbildningen omfattar 430 yrkeshögskolepoäng och motsvarar två års heltidsstudier.

Om utbildningen

Som redovisningsekonom får du varierande arbetsuppgifter som kräver en helhetssyn på ekonomi och färdigheter inom allt från redovisning till lönehantering.

Ekonomi är en central del av varje företag och organisation. Som redovisningsekonom har du en viktig roll. Genom utbildningen får du fördjupade kunskaper inom redovisning, handelsrätt och beskattningsrätt samt angränsande områden så som företagsekonomi, lön och ekonomistyrning. Du lär dig hantera och förstå affärssystemet VISMA SPCS. Dessutom ingår praktisk erfarenhet av redovisning och administration.

Efter utbildningen utför du självständigt löpande redovisning, kalkylering och budgetering, samt deklarationer för företag. Även bokslut och årsredovisning blir naturligt för dig. Du tolkar och tillämpar det juridiska regelsystemet, och du kan kommunicera i nationella och internationella sammanhang. Du arbetar med helheten och kommunikationen kring redovisning och rapportering i samarbete med kollegor eller kunder.

 

 • Kommunikation och introduktion till yrkesrollen, 15 yhp
 • Företagsekonomi, 20 yhp
 • Affärssystem och Redovisning, 40 yhp
 • Redovisning, 35 yhp
 • Praktisk ekonomistyrning, 40 yhp
 • Internredovisning, 20 yhp
 • Handelsrätt, 45 yhp
 • Löneadministration, 20 yhp
 • Engelska för ekonomer, 10 yhp
 • Affärsrådgivning, 10 yhp
 • LIA 1, 55 yhp
 • Beskattningsrätt, 50 yhp
 • LIA 2, 60 yhp
 • Examensarbete, 10 yhp

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs:

Särskild behörighet

 • Matematik 2, 100p, samt Svenska B/ Svenska 2

ELLER

 • Svenska som andraspråk 2, 100p

Reell kompetens

Om du saknar betyg som styrker din grundläggande behörighet kan du åberopa reell kompetens. Med reell kompetens menas att du har motsvarande kunskaper men har tillägnat dig dem på annat sätt än genom skolan. För att vi ska kunna göra en så rättvis och rättssäker bedömning som möjligt behöver du ladda upp arbetslivsintyg som intygar dina arbetsuppgifter eller fylla i ett formulär för kartläggning.

Om du åberopar reell kompetens kan vi komma att bedöma din behörighet genom eventuellt skriftligt, muntligt intervju eller praktiskt test. Ladda ner formuläret genom att klicka på länken här nedan, fyll i och bifoga det tillsammans med din ansökan på yh-antagning.se.

Ladda ner formulär för reell kompetens Pdf, 111 kB.

Genomförande

Föreläsningarna ges på Campus Västra Skaraborg i samarbete med TUC. En yrkeshögskola med utbildningar i bland annat Lidköping, Tranås och Jönköping. Utbildningen omfattar 430 yrkeshögskolepoäng och motsvarar två års heltidsstudier. Föreläsningar ges två till tre dagar i veckan och övriga dagar ägnar du åt självstudier.

Läs mer om Redovisningsekonom Länk till annan webbplats.

RED

Vad kan jag jobba som?

Utbildningen möjliggör anställning som redovisningsekonom, redovisningskonsult, företagsekonom, ekonomiassistent och revisorsassistent. Du har goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och längre fram i karriären väntar utmaningar som ekonomichef, ekonomiansvarig och controller inom medelstora eller stora företag, eller inom offentlig sektor. Det finns i dag en tydlig brist på personer med rätt kompetens; både inom privat och offentlig sektor.

Utbildningen uppfyller första steget i de teoretiska kraven inför en auktorisation enligt FAR och SRF. För att erhålla auktorisation och uppnå titeln Auktoriserad Redovisningskonsult behövs även fem års praktisk erfarenhet från en redovisningsbyrå och mer teoretiska kunskaper.

Typ av examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

På yrkeshögskola ansvar du som studerande för att anskaffning av LIA-plats och det ställs höga krav på dig som studerande att ta ansvar för att söka och hitta LIA-platser och knyta egna kontakter.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning.

Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johanna Broberg

Titel: Utbildningsledare

Tel: 0510770938

E-post: Johanna.Broberg@edu.lidkoping.se