Redovisningsekonom

Är du intresserad av ekonomi och har fallenhet för siffror? Är du analytisk, noggrann, strukturerad och har förmåga att se helheten? Utbilda dig då till redovisningsekonom. Yrket är starkt efterfrågat på arbetsmarknaden.

Kommande programstarter: augusti 2022 och augusti 2023
Studieort: Lidköping

Beskrivning av programmet

Som redovisningsekonom får du varierande arbetsuppgifter som kräver en helhetssyn på ekonomi och färdigheter inom allt från redovisning till lönehantering.

Ekonomi är en central del av varje företag och organisation. Som redovisningsekonom har du en viktig roll. Genom utbildningen får du fördjupade kunskaper inom redovisning, handelsrätt och beskattningsrätt samt angränsande områden så som företagsekonomi, lön och ekonomistyrning. Du lär dig hantera och förstå affärssystemet VISMA SPCS. Dessutom ingår praktisk erfarenhet av redovisning och administration.

 • Kommunikation och introduktion till yrkesrollen, 15 yhp
 • Företagsekonomi, 20 yhp
 • Affärssystem och Redovisning, 40 yhp
 • Redovisning, 35 yhp
 • Praktisk ekonomistyrning, 40 yhp
 • Internredovisning, 20 yhp
 • Handelsrätt, 45 yhp
 • Löneadministration, 20 yhp
 • Engelska för ekonomer, 10 yhp
 • Affärsrådgivning, 10 yhp
 • LIA 1, 55 yhp
 • Beskattningsrätt, 50 yhp
 • LIA 2, 60 yhp
 • Examensarbete, 10 yhp

Genomförande

Utbildningen startar hösten 2021 och ges i samarbete med TUC som är en yrkeshögskola med utbildningar i bland annat Lidköping, Tranås och Jönköping.
Läs mer om Redovisningsekonom Länk till annan webbplats.

Utbildningen omfattar 430 yhp vilket motsvarar två års heltidsstudier. En vecka motsvarar 5 yhp. Föreläsningar ges på Campus Västra Skaraborg.

Vad kan jag jobba som?

Utbildningen möjliggör anställning som redovisningsekonom, redovisningskonsult, företagsekonom, ekonomiassistent och revisorsassistent. Du har goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och längre fram i karriären väntar utmaningar som ekonomichef, ekonomiansvarig och controller inom medelstora eller stora företag, eller inom offentlig sektor. Det finns i dag en tydlig brist på personer med rätt kompetens; både inom privat och offentlig sektor.

Utbildningen uppfyller första steget i de teoretiska kraven inför en auktorisation enligt FAR och SRF. För att erhålla auktorisation och uppnå titeln Auktoriserad Redovisningskonsult behövs även fem års praktisk erfarenhet från en redovisningsbyrå och mer teoretiska kunskaper.

Examen

Yrkeshögskoleexamen

En stor del av utbildningstiden är lärande i arbete (LIA) på en arbetsplats. Utbildningen ska förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Här har du möjlighet att pröva dina kunskaper i arbetslivet. De företagskontakter du knyter under dina LIA-perioder ger ökade chanser till jobb direkt efter utbildningen. Du kan göra din LIA såväl i Sverige som utomlands.

En utbildning inom yrkeshögskolan genomförs i ett nära samarbete med näringslivet. Utbildningarna behovsanpassas efter arbetsmarknaden och innehåll och inriktning varierar därför över tid. Utbildningsanordnare som till exempel kan vara kommuner, landsting, organisationer, privata utbildningsföretag och högskolor lämnar in en ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan för att få anstånd till att driva en utbildning. Representanter från näringslivet deltar aktivt och är nära knutna till utbildningar genom att delta i ledningsgrupper, genomföra föreläsningar, erbjuda studiebesök och praktikplatser. Praktik ingår i de flesta utbildningar och kallas då för LIA, lärande i arbete. Utbildningarna inom yrkeshögskolan varierar i längd och innehåll men de flesta är mellan ett till tre år.
Läs mer om utbildningar inom yrkeshögskolan. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johanna Broberg

Tel: 0510-770938

E-post: Johanna.Broberg@edu.lidkoping.se

1

Till ansökan

2

Vad händer sedan?

3

Lite praktiskt