Operativ Produktionstekniker

300 YH-poäng, 1,5 års utbildning

 

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Samt särskild behörighet:
Lägst betyget E/3/G i följande kurser: Mekatronik 1 eller Produktionskunskap 1 eller Teknik 1 eller Praktisk ellära eller motsvarande kunskaper

 

Bli behörig via vår behörighetsgivande förutbildning

Du som saknar den särskilda behörigheten kan under vecka 2-3, 2024, gå en behörighetsgivande förutbildning hos oss. Vid ett godkänt resultat på förutbildningen har du en garanterad plats på utbildningen Operativ produktionstekniker. För att kunna bli antagen till kursen krävs grundläggande behörighet.

Utbildningen utgår från de kurser som är en del av det särskilda behörighetskravet.

Kursen är CSN-berättigad och ges på heltid på distans.

Ansökan till förutbildningen görs via utbildningsledare Jon Johansson, jon.johansson@edu.lidkoping.se

Kom ihåg att ansöka till Operativ produktionstekniker samtidigt för att få en plats på huvudutbildningen.

Kursen går endast att söka om du saknar den särskilda behörigheten. Det finns ingen platsgaranti på BFU-kursen.

 

Reell kompetens

Om du helt eller delvis saknar formella betyg/meriter för behörighet, men på annat sätt, tex. genom yrkeslivserfarenhet anser att du har de kunskaper som krävs för att klara sökt utbildning och arbeta inom det yrke utbildningen leder till, kan du begära prövning av reell kompetens.

Hur gör jag om jag vill ansöka om bedömning av reell kompetens?

Du kan ansöka om bedömning av reell kompetens i samband med att du lämnar in din ansökan. Observera att ansökan ska vara komplett oss till handa senast sista ansökningsdag.

Ansökan

Börja med att göra en ansökan till utbildningen Operativ produktionstekniker, i ansökan klickar du i rutan Åberopa reell kompetens. Här ska du lämna en motivering, hänvisa till de dokument du kommer lämna in.

Fyll därefter i blanketten Formulär för bedömninga av reell kompetens. Vidare ska du skriva ett personligt brev där du med egna ord beskriver så noggrant och tydligt som möjligt hur du uppnått den efterfrågade kompetensen.

Kom ihåg att styrka de meriter du åberopar i ditt personliga brev med relevanta dokument som till exempel intyg/utlåtande/betyg från arbetsgivare, kursintyg osv.

Därefter laddar du upp dokumenten till din ansökan.

Om du är folkbokförd i en annan kommun kontaktar du studie- och yrkesvägledare i din kommun för att se vilken av de fyra behörighetsgivande kurserna som de har möjlighet att erbjuda dig.

Yrkeshögskoleutbildning leder till jobb

93% av de examinerade hade jobb året efter sin examen enligt MYH, 2019.

Filmer om utbildningen

I filmerna berättar Jon Johansson, utbildningsledare, lite mer om yrkeshögskoleutbildningen Operativ produktionstekniker.

Är utbildningen något för dig?
Om vem utbildningen passar för.

Vad innebär jobbet?
Om vad jobbet som Operativ produktionstekniker innebär.

Finns det jobb?
Om hur arbetsmarknaden ser ut efter utbildningens slut.

Vad är polymera material?
Om vad polymera material (plaster) egentligen är.

PDF om utbildningen

OPT Programblad
OPT programblad

Kontakt

Jon Johansson

Titel: Utbildningsledare

Tel: 0510770408

E-post: Jon.Johansson@edu.lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: campuslidkoping@edu.lidkoping.se