Abonnemang, avgifter och avtal

Lidköping elnät finansieras med avgifter enligt en taxa som fastställs av styrelsen. Här kan du läsa mer om våra abonnemang för privatpersoner och företag.

När du vill teckna eller säga upp elnätsavtal kan du använda vår e-tjänst Elnät-flyttanmälan (se länk). Tänk på att du som kund behöver ha två avtal, ett för elnät och ett för elhandel. Det är Lidköping elnät som du kontaktar när du ska teckna eller ändra elnätsavtal. Elhandelsavtal tecknar du hos din elhandlare.

Privatpersoner

Elnätsavgiften består av en fast avgift för abonnemanget och en rörlig avgift för elleveransen per använd kilowattimme (kWh). Det är säkringens storlek som avgör hur mycket du betalar för abonnemanget. Du kan inte välja elnätsföretag, utan endast elhandelsföretag.

Energiskatten för 2024 är 53,5 öre/kWh (42,8 öre/kWh exklusive moms).

Det är ditt elnätsföretag som fakturerar energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Elnätsavgifter för konsumtion 2024

Fast avgift för konsumtion

Abonnemang

Fast avgift/år exkl. moms

Fast avgift/år inkl. moms

Lägenhet

1 071 kr

1 339 kr

Övriga 16A

2 428 kr

3 035 kr

20A

3 581 kr

4 476 kr

25A

4 495 kr

5 619 kr

35A

6 912 kr

8 640 kr

50A

9 809 kr

12 261 kr

63A

13 049 kr

16 311 kr


Rörlig avgift för konsumtion

Rörlig avgift/kWh exkl. moms

Rörlig avgift/kWh inkl. moms

11,9 öre

14,9 öre

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 340 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Allmänna avtalsvillkor

Här kan du ladda ner allmänna avtalsvillkor som gäller för privatpersoner från och med 2019-04-01: Nät 2012 K Konsument (rev 2) Pdf, 614.9 kB. 

Vi fakturerar dig efter att vi har samlat in dina mätvärden, alltså hur mycket el som du har använt. Din mätare läses av automatiskt vid varje månadsskifte.

För att välja eller ändra betal- och leveranssätt för din faktura hos oss, använd vår e-tjänst via länken nedan.

Vi erbjuder alla nätkunder en gratis webbtjänst där du kan se din förbrukning, dina fakturor samt avtalsinformation. Logga in på Mina sidor här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du vill ha el till din fastighet är det Lidköping elnäts uppgift att ansluta den till elnätet. Elarbeten som görs på din fastighet ska utföras av en behörig elinstallatör. Det är din elinstallatör som hjälper dig under arbetets gång och sköter större delen av kontakten med oss.

Så här går det till att få el till din fastighet

  1. Var ute i god tid! Inom exploateringsområden, är elkabeln redan framdragen till tomtgräns, så i dessa fall kan vi normalt utföra en anslutning inom en vecka. På landsbygden där det ofta är långa avstånd kan det ta flera månader. Om du vill kan vi hjälpa dig med ett kostnadsförslag genom offertförfrågan.
  2. Kontakta en behörig elinstallatör som hjälper dig med jobbet. Elinstallatören skickar en föranmälan till oss där det framgår vad som ska göras, och bifogar en karta med fastigheten inritad, en situationsplan samt placering av mätarskåpet.
  3. När vi fått din beställning och elinstallatörens föranmälan meddelar vi elinstallatören att arbetet kan påbörjas.
  4. Förutom att göra elinstallation i huset, sätter elinstallatören upp ett mätarskåp och ser till att rätt kabelskyddsslang beställs från Lidköping Elnät och grävs ner. När elinstallatören är klar skickas färdiganmälan till oss.
  5. Du får information om ditt abonnemang när vi har kopplat in servisledningen i ditt mätarskåp. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning. Vi återställer mark utanför din tomt och du ser till att marken återställs på tomten.

För mer information eller offertförfrågan, kontakta Lidköping elnät via kommunens Kontaktcenter, 0510-77 00 00

Företag och verksamheter

Elnätsavgiften består av en fast avgift för abonnemanget och en rörlig avgift för elleveransen per använd kilowattimme (kWh). Det är säkringens storlek som avgör hur mycket du betalar för abonnemanget. Du kan inte välja elnätsföretag, utan endast elhandelsföretag.

Energiskatten för 2024 är 53,5 öre/kWh (42,8 öre/kWh exklusive moms).
Det är ditt elnätsföretag som fakturerar energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket.

Elnätsavgifter, säkringstaxa 2024

Fast avgift för konsumtion

Abonnemang

Fast avgift/år exkl. moms

Fast avgift/år inkl. moms

Lägenhet

1 071 kr

1 339 kr

Övriga 16A

2 428 kr

3 035 kr

20A

3 581 kr

4 476 kr

25A

4 495 kr

5 619 kr

35A

6 912 kr

8 640 kr

50A

9 809 kr

12 261 kr

63A

13 049 kr

16 311 kr

80A

17 938 kr

22 422 kr

100A

22 567 kr

28 209 kr

125A

28 358 kr

35 447 kr

160A

37 211 kr

46 514 kr

200A

47 508 kr

59 385 kr


Rörlig avgift för konsumtion

Rörlig avgift/kWh exkl. moms

Rörlig avgift/kWh inkl. moms

11,9 öre

14,9 öre

I abonnemang ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 340 kronor (inklusive moms). Lägenhetstariff tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus menas hus med minst tre bostadslägenheter.

Här kan du ladda ner Allmänna avtalsvillkor Nät 2012 N Näringsidkare (rev) Pdf, 320.2 kB. 

Vi erbjuder alla nätkunder en gratis webbtjänst där du kan se din förbrukning, dina fakturor samt avtalsinformation. Logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. här.

Elnätsavgifter lågspänning/effekttaxa 2024

Elnätsavgifter lågspänning, effekttaxa-NEF (mätarsäkring högre än 200A)

Leveransspänning 400/230 V

Årliga avgifter


Årsavgift

5 050 kr

Effektavgift

395 kr/kW

Rörlig avgift höglast Nov-Mars, måndag-fredag 06:00-22:00

14,4 öre/kWh

Rörlig avgift övrig tid

11 öre/kWh

Reaktiv effekt över gränsen 50%

395 kr/kVar

(Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.)

I årsavgiften ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 340 kronor (inklusive moms).

Tillämpningsbestämmelser Lågspänning effekttaxa Pdf, 30.3 kB.

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för näringsidkare:

NÄT-2012-N-Näringsidkare-rev Pdf, 320.2 kB.  

Elnätsavgifter högspänning/effekttaxa 2024

Nätavgifter högspänning, effekttaxa – NEH

Leveransspänning 10 kV

Årliga avgifter


Årsavgift

21 198 kr

Effektavgift

360 kr/kW

Rörlig avgift höglast Nov-Mars, måndag-fredag 06:00-22:00

9,7 öre/kWh

Rörlig avgift övrig tid

6,3 öre/kWh

Reaktiv effekt över gränsen 50%

360 kr/kVar

(Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga avgifter.)

I årsavgiften ingår elsäkerhets-, elberedskaps- och nätövervakningsavgift. Vid inflytt debiterar vi en administrativ engångsavgift på 340 kronor (inklusive moms).

Tillämpningsbestämmelser Nätavgifter Högspänning  Pdf, 116.1 kB.

Allmänna avtalsvillkor högspänning

Här kan du ladda ner de allmänna avtalsvillkor som gäller för högspänning: NÄT-2012-H-Högspänning-rev Pdf, 296.4 kB.

Elhandel

Du har möjlighet att själv välja vilken elhandlare du vill ha. Det är till din fördel om du vill få ett bättre pris på din el. Om du inte tecknar ett elhandelsavtal kommer du få ett anvisningspris.

Hos vår lokala samarbetspartner Billinge Energi kan du enkelt teckna avtal redan idag. Då får du en samlad faktura för både elnät och elhandel.

Om du inte tecknar ett elhandelsavtal hos valfritt elhandelsföretag kommer du som kund hos Lidköping elnät bli anvisad till Billinge Energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och då få ett anvisningspris.

Anvisningspriset följer marknadspriset men påverkas inte av marknadens tillfälliga prisförändringar. Det finns ingen bindningstid utan kan när som helst bytas ut mot någon annan avtalsform.

Anvisningspriset är en dyr prisprodukt och vi rekommenderar att du gör ett aktivt val genom någon av Billinge Energis andra avtalsformer, som tex. fastprisavtal eller rörligt elprisavtal.

Som kund behöver du ha två olika elavtal, ett för användning av elnätet och ett när det gäller din förbrukning av el. I Lidköping är det Lidköping elnät som äger elnätet.

Enkelt förklarat ska du ha:

  • ett avtal hos din elhandlare, där du köper din el.
  • ett avtal hos elnätsföretaget som transporterar elen du köpt hem till ditt hus.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se