Om oss

Tillsammans skapar vi en hållbar och fungerande vardag i Lidköping

För att leva och bo behöver vi en infrastruktur, förutsättningar för ett fungerande samhälle. Lidköping miljö och teknik ägs av Lidköpings kommun och förser staden med det som kan kallas den osynliga infrastrukturen. Våra verksamheter består av Vatten-Avlopp, Elnät, Bredband och Renhållningen.

Varje dag, året runt säkerställer våra medarbetare tillgången till el, vatten, avlopp, fiber och en hållbar avfallshantering för både invånare och företag i Lidköping. Och tillsammans med stadens invånare, företag och andra aktörer gör vi Lidköping till en hållbar och fungerande stad. En plats där alla kan leva, jobba, trivas och umgås.

Så här styrs Lidköping miljö och teknik AB

Lidköping miljö och teknik AB är ett bolag helägt av Lidköping Stadshus AB som i sin tur är helägt av Lidköpings kommun. Lidköping miljö och teknik AB är ägare av Lidköping elnät AB till 100 procent.

Det kommunala bolagets uppdrag framgår av bolagsordning och tillhörande styrande dokument. I ledningen finns VD och enhetschefer och styrelsen utgörs av förtroendevalda politiker.

Via länken nedan kan du se vilka som förtoendevalda som ingår i styrelsen för såväl Lidköping miljö och teknik AB som för dotterbolaget Lidköping elnät AB. Här kan du även klicka dig vidare till styrelsens protokoll från genomförda styrelsemöten.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum


1 februari

Lidköping miljö och teknik med dotterbolag

29 februari

Lidköping miljö och teknik med dotterbolag

4 april

Lidköping miljö och teknik med dotterbolag

2 maj

Lidköping miljö och teknik med dotterbolag

13 juni

Lidköping miljö och teknik med dotterbolag

29 augusti

Lidköping miljö och teknik med dotterbolag

26 september

Lidköping miljö och teknik med dotterbolag

7 november

Lidköping miljö och teknik med dotterbolag

12 december

Lidköping miljö och teknik med dotterbolag

Daniel Hamrén
Nätchef elnät och bredband

daniel.hamren@lidkoping.se

Vakant
Enhetschef Vatten-Avlopp

annika.malm@lidkoping.se

Sven-Eric Stenermark
Enhetschef Renhållningen

sven-eric.stenermark@lidkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se