Frågor och svar om vatten och avlopp

Här kan du får svar på några av de vanligaste frågorna som kommer till oss på Lidköping miljö och teknik gällande vatten och avlopp.

Att vattnet är vitt eller grått beror oftast på att det bildas luftbubblor i vattnet när du tappar upp det. Om du låter glaset stå några sekunder försvinner bubblorna och vattnet blir klart igen.

Det beror på att små järn- eller rostpartiklar av olika orsaker lossnat från ledningarna och följt med vattnet. Oftast försvinner färgen om du spolar med kallt vatten en stund. Kvarstår problemen ska du ta kontakt med Lidköping miljö och teknik. Färgat vatten av detta slag är inte farligt men tänk på att inte tvätta kläder när vattnet är brunt för då kan de missfärgas.

Om ditt kranvatten är grönt är det troligt att det är värmeväxlaren till fjärrvärmen som läcker. För att upptäcka läckor tillsätter Lidköping Energi ett grönt färgämne. Ämnet är helt ofarligt. Kontakta din fastighetsskötare.

Dricksvattnet kan ibland av olika anledningar smaka eller lukta annorlunda. En orsak kan vara variationer på Vänervattnet som kommer in till vattenverket. Detta är inget farligt utan brukar lösa sig självt eller genom att du spolar en stund i kranen. Vatten och avloppsenheten vid Lidköping miljö och teknik spolar kontinuerligt rent i vattenledningarna i centrala Lidköping. 

För att förhindra tillväxt av mikroorganismer ute i ledningsnätet kloreras vattnet som kommer från vattenverket. Är du van vid oklorerat vatten kan du uppleva att vattnet har en svag klordoft. Om du tappar upp dricksvattnet i en tillbringare och låter den stå i några minuter innan du dricker vattnet avdunstar kloret och doften minskar.

Livsmedelsverket sätter upp gränsvärden för dricksvattnet i syfte att skydda människors hälsa. Vattnet bedöms enligt en tre-gradig skala; tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt. På livsmedelsverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om gränsvärdena för dricksvatten.

Lidköping miljö och teknik kontrollerar dricksvattnet enligt kontrollprogram. Vi tar vattenprov på olika platser i kommunen, i våra anläggningar, på skolor, restauranger och hemma hos kommunens invånare. Analysresultaten följs upp och dokumenteras för att säkerställa god kvalitet.

I Lidköping är vattnet mjukt och ligger runt 2-3 °dH (tyska hårdhetsgrader). Det innebär att du kan använda den lägsta doseringen tvättmedel vid disk och tvätt.

I toaletten får du endast spola ner toalettpapper och det som passerar genom kroppen. Om du spolar ner andra saker i toaletten kan de fastna i rören och orsaka stopp.

Slamsugning av enskilda avloppsanläggningar beställs av Renhållningen via 0510-77 00 00 eller e-post: rh-kund@lidkoping.se

Ibland händer det att företag kontaktar fastighetsägare med rekommendation om spolning av VA-ledningar inne i fastigheten.

Observera då att det är inte på uppdrag av Lidköping miljö och teknik. Varje fastighetsägare ansvarar själv för de VA-ledningar som finns inne på fastigheten.

Fyllning och tömning av pooler

Under våren och sommaren används dricksvatten ofta till annat än normal hushållsförbrukning. Extra ansträngt blir det när många hushåll vattnar sina gräsmattor eller fyller sin pool, spa- eller badtunna vid samma tillfälle. Vattenledningarna är dimensionerade för normal hushållsförbrukning för att säkerställa tillräcklig omsättning och god kvalitet på vattnet. Slösa inte med vattnet och följ tipsen för att hantera vattnet på ett klokt sätt.

Fyll poolen med regnvatten

Många fyller sin pool med dricksvatten men att fylla poolen med regnvatten är en lösning som både sparar dricksvatten och tar hand om regnvattnet på ett smart sätt. Med ett extra rör från ditt stuprör tillsammans med en sandfilterpump, klortabletter och lite framförhållning har du möjlighet att fylla åtminstone en mindre pool med regnvatten. Samla regnvatten i tunnor eller damm.

Beställa vatten till pool och badtunna

För att beställa vatten till sin pool eller badtunna tar du kontakt med ett åkeri som arbetar med poolfyllning.

Att fylla pool eller spabad med dricksvatten

Planera din fyllning för den kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, lite beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Undvik fylla din pool eller spabad samtidigt som grannen och helst sen kväll eller natt när övrig vattenförbrukning är lägre.

Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. Anledningen är att det inte är alla kunder som har backventil. Utan backventil finns det risk för att det blir baksug i ledningen vid ett stort vattenuttag i närheten, till exempel en vattenläcka. Hänger då slangen ner i poolen kan poolvattnet sugas ut i ledningsnätet och förorena dricksvattnet. Har man backventil är risken liten att det händer något, men av försiktighetsskäl rekommenderar vi att man har slangen över ytan ändå.

Pool- och spakemikalier

Det finns mängder av kemikalier och lika många tillverkare. Tyvärr är få produkter miljömärkta. Kan man hjälpa miljön utan miljövänliga kemikalier? Det kan man faktiskt genom att alltid läsa användarinstruktioner och följa den doseringsmängd som finns på respektive förpackning. Och sist men inte minst, använd inte kemikalier om det inte behövs.

Rening av pool- och spavatten

För att slippa fylla på din pool eller ditt spa under säsongen så rekommenderar vi att du har en väl fungerande vattenrening så kan du använda samma vatten hela sommaren och på det sättet spara både vatten och pengar.

Tömning

Vid tömning ska detta i första hand göras på gräsmattan, detta gäller både små och stora pooler. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Se till att vattnet inte rinner över till grannen och ger problem och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten. Använd inte kemikalier precis innan tömning. Att säkerställa möjligheten till tömning är en viktig del att beakta före nyinstallation.

Undvik att låta vattnet rinna ut på gatan och ner i gatubrunnar. Vattnet leds från gatubrunnarna via dagvattensystem helt orenat ut i Vänern eller våra vattendrag. Smutsigt och klorerat vatten i gatubrunnar kan skada växt- och djurlivet. Det är inte heller lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i sjöar och vattendrag.

Enligt 50 § i Vattentjänstlagen skall alla kommunala VA-huvudmän, minst årligen, upprätta en särredovisning (separat resultat- och balansräkning) för sin verksamhet. Vattentjänstlagen säger vidare att redovisningen skall göras tillgänglig för fastighetsägarna, t.ex. genom att särredovisningen publiceras på huvudmannens hemsida.

Här hittar du således aktuell årsrapport:
Årsrapport VA - Lidköpings kommun, 2022 Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad: