Återvinningsstationer i Lidköping

Tre gråna metallcontainrar som omges av ett rött staket. I bakgrunden ses lummiga gröna träd. I förgrunden skymtas en svart och vitt trädstam.

På våra 21 återvinningsstationer i Lidköping kan du som privatperson lämna förpackningar av plast, papper, metall och glas samt tidningar och batterier. Från 1 januari 2024 är det vi på Lidköping miljö och teknik som ansvarar för återvinningsstationerna i Lidköping. Tack för att du återvinner!

Lidköping centralort

ÅVS id

ÅVS

Plats

149412861

Framnäs

Framnäs parkering

149416897

Fredriksdalsskolan

Floragatan

149413792

Lidåker

Solhagsvägen

149417047

Majåker

Jordbruksgatan

149412873

Margretelund


149412866

Månesköldskolan

Linjevägen

149412876

Råda

Karlstorpsvägen

149412869

Stenhammar

Stenhammar park

149412879

Ulriksdal

Ulriksdalsvägen

Övriga områden

ÅVS id

ÅVS

Plats

149412860

Filsbäck

Uddeholmsvägen

149412862

Gillstad

Sörbyvägen

149412863

Järpås

Fotbollsplanen

149413791

Kartåsens ÅVC

Återvinningscentralen

149412882

Lovene

Industrigatan

149412881

Mellby


149412875

Otterstad

Granviksvägen

149412874

Saleby

Nya Salebyvägen

149415113

Kållandsö Spiken

Spikens hamnplan

149412878

Tun

Kvarnvägen

149412880

Vinninga


149412877

Örslösa

Tegelvägen

Är det fullt eller skräpigt på en återvinningsstation du besökt i Lidköping? Då är vi tacksamma om du kan hjälpa oss att göra en felanmälan. Tack för att du är våra ögon på plats!

Kontakta oss på 0510-77 00 00 och ange det stationsnummer som står på TACK-skylten vid stationen eller i listan över våra återvinningsstationer här ovan.

Frågor och svar om återvinningsstationer

Den 1 januari 2024 får Sveriges kommuner ansvaret att samla in förpackningar från hushållen. Det betyder att vi samtidigt tar över driften av återvinningsstationerna i kommunen. Stationerna kommer att finnas kvar på samma ställe med samma containrar. Skillnaden är att containrarna kommer att märkas om och skyltar kommer att bytas ut så att du tydligt ser vem som är ansvarig och vem du ska kontakta vid frågor eller felanmälan.

På återvinningsstationerna lämnar du dina sorterade förpackningar samt tidningar och batterier. Återvinningsstationerna är bara till för privatpersoner. Avfall som inte är en förpackning eller tidning lämnar du på Kartåsens återvinningscentral. Använd gärna vår sorteringsguide, den hjälper dig med hur du ska sortera ditt avfall.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?Hur nöjd är du med sidans innehåll?

Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Tack för ditt svar!

Hur nöjd är du med sidans innehåll?


Kan du utveckla ditt svar lite mer?

Vi vill gärna att du förklarar vad du saknar eller vad som inte stämmer för att vi skall kunna blir bättre på att ge dig korrekt information. Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter. Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Observera att vi inte besvarar frågor om kommunens verksamheter denna väg. Här tar vi endast emot synpunkter på aktuell webbsida du besöker. Frågor om våra verksamheter hänvisas till vår e-tjänst Tyck till om kommunen.

Får vi kontakta dig (frivilligt)?

Skriv in den e-postadress vi kan nå dig på. Vi kontaktar dig enbart om vi behöver ställa kompletterande frågor rörande din feedback ovan.

Har du synpunkter på service och tjänster?

Läs om hur du lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster.

Informationen skickas...

Tack för att du hjälper oss att göra kommunens webbplats bättre!

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: limtab@lidkoping.se